Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 31 október 2022 10:33

Child rights#4 - Right to have a family - Italy

Napísal
Detské práva v digitálnych príbehoch - právo na rodinu
pondelok, 31 október 2022 10:22

Child rights#3 - Right to opinion - Portugal

Napísal
Detské práva v digitálnych príbehoch - právo na názor
Detské práva v digitálnych príbehoch - každý musí poznať detské práva
pondelok, 31 október 2022 10:01

Child rights#1 - Right to play - Slovakia

Napísal
Detské práva v digitálnych príbehoch - Právo na hru
sobota, 22 október 2022 16:31

Záverečné výstupy projektu

Napísala
Digital Stories - SLOVAKIA - The Right To Play Here are the main outputs from the 1st short - term exchange of groups of pupils which took place in Slovakia, Humenne, 10th February 2020 to 14th February 2020TEAM_1_Digital story in ENGLISH TEAM_1_Digital story in SLOVAK LANGUAGE  TEAM_1_Digital story in PORTUGUESE…
Dňa 31. 08. 2022 sme oficiálne ukončili projekt programu Erasmus+ "Detské práva v digitálnych príbehoch", na ktorom naša škola v pozícii koordinátora spolupracovala tri roky s partnerskými školami v Grécku, Portugalsku a Taliansku.
piatok, 24 jún 2022 07:55

Mobilita Taliansko - Deň 5

Napísala
Záverečný deň mobility bol zároveň posledným dňom, ktorý ukončil plánované krátkodobé výmeny skupín žiakov v rámci riešenia projektu programu Erasmus+, Detské práva v digitálnych príbehoch.
štvrtok, 23 jún 2022 07:37

Mobilita Taliansko - Deň 4

Napísala
Predposledné dopoludnie poslednej mobility projektu Detské práva v digitálnych príbehoch strávili naši žiaci spolu s ich spolužiakmi z Portugalska, Grécka a Talianska znova pracovne.
streda, 22 jún 2022 07:28

Mobilita Taliansko - Deň 3

Napísala
Tretí deň mobility sa už tradične spája s dňom exkurzií a outdoorových vyučovacích hodín. Výnimkou nebola ani táto mobilita.
utorok, 21 jún 2022 07:19

Mobilita Taliansko - Deň 2

Napísala
Dopoludnajšie hodiny druhého dňa mobility strávili naši žiaci v laviciach talianskej školy. Rozdelení do piatich medzinárodných tímov v zastúpení každej partnerskej krajiny začali pracovať na hlavných projektových výstupoch mobility.
pondelok, 20 jún 2022 07:10

Mobilita Taliansko - Deň 1

Napísala
Dnešným dňom začala posledná plánovaná krátkodobá výmena skupín žiakov v rámci projektu Detské práva v digitálnych príbehoch, ktorý je školským partnerským projektom programu Erasmus+.
streda, 25 máj 2022 21:31

Mobilita Portugalsko - Deň 5

Napísal
Počas posledného dňa mobility v Portugalsku sme sa zamerali na záverečné hodnotenie práce medzinárodných tímov ako aj záverečné hodnotenie práce slovenského tímu. Formatívne hodnotenie žiakov tvorí súčasť našich hodín rovnako aj hodín v hosťujúcich školách už niekoľko rokov.
sobota, 21 máj 2022 09:23

Mobilita Portugalsko - Deň 4

Napísal
Štvrtý deň projektovej mobility strávili naši žiaci opäť v portugalskej škole. V dopoludňajších hodinách absolvovali hodinu výtvarnej výchovy, kde sa pod vedením portugalských učiteľov výtvarnej výchovy spolupodieľali na umeleckom vyjadrení svojho práva na názor.
piatok, 20 máj 2022 08:59

Mobilita Portugalsko - Deň 3

Napísal
Keď je na mobilitách streda - poriadnu exkurziu treba! Tretí deň našich projektových výmenných pobytov so žiakmi väčšinou plánujeme mimo školských areálov. Vyučovanie geografie a dejepisu tak presúvame na tie najúžasnejšie hotspoty Európskej únie, aby žiaci spoznávali multikultúrnu spoločnosť a súčasne našu spoločnú - európsku históriu.
streda, 18 máj 2022 08:34

Mobilita Portugalsko - Deň 2

Napísal
Dnešný deň začali naši projektoví žiaci spolu so žiakmi z partnerských škôl v plnom pracovnom nasadení. Po príchode do školy v dopoludňajších hodinách sa rozdelili do medzinárodných tímov a formou brainstormingu spolu naplánovali priebeh filmovania.
pondelok, 16 máj 2022 23:05

Mobilita Portugalsko - Deň 1

Napísal
Prvý deň našej tretej mobility projektu programu Erasmus+ začal oficiálnym privítaním v priestoroch portugalskej hosťujúcej školy, ktorá práve prechádza veľkou zmenou a rekonštrukciou.
pondelok, 16 máj 2022 00:59

Mobilita Portugalsko - Deň 0

Napísal
Zajtra začína tretia, predposledná krátkodobá výmena skupín žiakov v rámci projektu programu Erasmus+ Detské práva v digitálnych príbehoch.
štvrtok, 12 máj 2022 09:00

Mobilita Grécko - Deň 5

Napísal
Piaty deň mobility v gréckej škole bol posledným a zároveň hodnotiacim dňom mobility. Žiaci svoju účasť v medzinárodných tímoch hodnotili prostredníctvom dotazníkov, ktoré grécka škola pripravila v Google Formulároch.
streda, 11 máj 2022 11:10

Mobilita Grécko - Deň 4

Napísal
Štvrtý deň projektovej mobility v Grécku strávili žiaci v hosťujúcej škole, kde spolu so svojimi spolužiakmi z medzinárodných tímov pracovali na finalizácii projektových výstupov, digitálnych príbehoch o detských právach.
streda, 11 máj 2022 10:38

Mobilita Grécko - Deň 3

Napísal
Po dni strávenom rovesníckym vyučovaním a prácou v medzinárodných tímoch pri príprave scenárov a filmovaním digitálnych príbehov zažili naši žiaci jednu z najúžasnejších hodín dejepisu priamo v prostredí, kde sa rodila história európskej kultúry, ktorej počiatky spadajú až do mladšej doby kamennej.
Strana 1 z 2