Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 16 máj 2022 23:05

Mobilita Portugalsko - Deň 1

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Prvý deň našej tretej mobility projektu programu Erasmus+ začal oficiálnym privítaním v priestoroch portugalskej hosťujúcej školy, ktorá práve prechádza veľkou zmenou a rekonštrukciou.

Po oficiálnom uvítaní riaditeľkou školy nasledoval kultúrny program, v ktorom sa predstavil školský dychový orchester, ako aj tanečná skupina moderných tancov. Nasledovali už u nás zaužívané tradičné "ice breaking " aktivity, zamerané na vzájomné spoznávanie žiakov zapojených do projektových aktivít a ich začlenenie do medzinárodných tímov, v ktorých budú spolupracovať na projektových výstupoch počas celého týždňa.

Žiaci portugalskej hosťujúcej školy previedli svojich nových týždňových spolužiakov priestormi školy s možnosťou vstupu do vyučovacích hodín, ktoré práve v škole prebiehali. Súčasťou projektových aktivít dnešného dňa bolo stretnutie učiteľov s cieľom nastavenia poslednej mobility realizovaného projektu a potrebných výstupov na diseminačných platformách a v oficiálnej platforme Mobility Tool.

V popoludňajších hodinách nás privítal v priestoroch mestskej radnice zástupca starostu mesta pre vzdelávanie a školstvo, ktorý vyzdvihol význam realizácie medzinárodných projektov nielen pre ich mesto ale aj pre potrebu spájania rôznych kultúr a národností v nadnárodnom kontexte.

Poslednou aktivitou dnešného dňa bolo v Portugalsku obľúbené a známe "Peddy paper". Ide o vedenú exkurziu mestom, kde účastníci súťaže hľadajú pomocou QR kódu najvýznamnejšie miesto v danom meste, či regióne.

Zajtra na nás čaká prvý deň filmovania digitálnych príbehov zameraných na právo detí na názor. Sme presvedčení, že naši projektoví žiaci to zvládnu na výbornú v pomerne krátkom čase, nakoľko medzinárodné tímy sú zložené zo žiakov s pomerne výbornými digitálnymi zručnosťami, ktorí pracujú na projektových aktivítách od začiatku realizácie nášho projektu.

Prečítané 287 krát