Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 16 máj 2022 00:59

Mobilita Portugalsko - Deň 0

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Zajtra začína tretia, predposledná krátkodobá výmena skupín žiakov v rámci projektu programu Erasmus+ Detské práva v digitálnych príbehoch.

Hosťujúcou školou je portugalská partnerská škola. Spoločnou témou digitálnych príbehov bude právo detí na vyjadrenie svojho názoru a jeho vypočutie, ktoré predstavuje jednu zo základných hodnôt Dohovoru o detských právach podpísaného chartou OSN v r. 1989. V r. 1990 k tomuto dohovoru pristúpila aj Slovenská republika. Právo na názor je obsiahnuté v článku 12 Dohovoru a znamená, že všetky štáty, ktoré sú zmluvnými stranami musia zabezpečiť dieťaťu, ktoré je schopné formulovať svoje vlastné názory, právo slobodne sa vyjadrovať o všetkých záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú, pričom sa názorom detí musí venovať primeraná pozornosť zodpovedajúca ich veku a úrovni.

Okrem spolupráce a vytvárania digitálnych príbehov v prostredí s kultúrnym a historickým významom pre Portugalsko pripravila hosťujúca škola doplňujúce aktivity, ktorých cieľom je spoznávanie regiónu, kultúry, histórie a uvedomenie si odlišností medzi krajinami, či rešpektovanie odlišných kultúr a národov.

Dnešný deň sme po dlhej ceste využili na aktívny oddych v prostredí prírodného parku Devesa, ktorý predstavuje pre obyvateľov mestečka Famalicão miesto priameho kontaktu s prírodou, športového vyžitia, či iného využitia voľného času. Park má 27 ha a poskytuje obdivuhodnú učebňu biológie a environmentálnej výchovy. Je lemovaný riekou Pelhe, v ktorej žije početné množstvo žiab, zaujme výsadbou predovšetkým dubov a sekvojí, či solitérnymi horninami - granitmi. Edukačným cieľom vytvoreného parku, ktorý je súčasťou mestskej zelene je upevnenie rešpektu ľudí k prírode a dôležitosti jej zachovania pre budúce generácie.

Naši najstarší žiaci, ktorí sa zúčastňujú tejto mobility a sú už projektovo "ostrieľaní", pretože sa do realizácie projektov programu Erasmus+ zapájajú už 4 roky, vám budú počas celého týždňa pripravovať denné videoblogy, cez ktoré vám prinesú krátky pohľad do ich Erasmus života a do zapojenia do portugalského vzdelávacie systému.

Prečítané 181 krát