Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 11 máj 2022 08:42

Mobilita Grécko - Deň 2

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Druhý deň bol pracovne náročný predovšetkým pre našich žiakov. Dopoludnie patrilo rovesníckemu vyučovaniu v priestoroch školy. Žiaci znovu vytvorili päť medzinárodných tímov.

V rámci nich prevzali úlohu učiteľov slovenskí žiaci a v kooperácii s portugalskými žiakmi naučili svojich spolužiakov z Gréca a Talianska ako pracovať s aplikáciou, ktorú budú využívať v ďalšej práci - CapCut.

Aplikácia CapCut, ktorú si naši žiaci vybrali namiesto doteraz použivanej aplikácie iMovie je bezplatná aplikácia umožňujúca postprodukciu video záznamov s jednoduchým a intuitívnym ovládaním a s využitím veľkého množstva nástrojov na editovanie videa.

Uvedená aplikácia bude hlavným pracovným nástrojom pre finalizáciu digitálnych príbehov, ktoré predstavujú hlavný projektový výstup každej krátkodobej výmeny skupín žiakov.

Po úvodnom predstavení aplikácie CapCut si žiaci v tímoch prešli pripravené scenáre k príbehom a rozdelili úlohy.

Žiaci rozdelení v medzinárodných tímoch začali svoj prvý deň filmovania digitálnych príbehov v úžasnom prostredí lesoparku Fourni, ktoré je ideálnym prostredím, ideálnou učebňou pre outdoorové hodiny nielen biológie a geológie, ale aj histórie, nakoľko je miestom spojeným s najstaršou históriou Grécka. O to viac nás teší, že v tomto prostredí sme mohli spojiť históriu so súčasnosťou a okrem nových vedomostí z histórie mali žiaci ideálnu príležitosť zdokonaliť si svoje digitálne kompetencie a jazykové zručnosti.

Zajtra nás čaká asi jedna z najlepších hodín dejepisu, ktorú žiaci môžu zažiť - outdoorová hodina histórie priamo v ruinách paláca Knossos, v bájnom Minoovom labyrinte krétskeho kráľa Minóa, ktorý predstavuje stredisko Minojskej civizácie a od ktorého sa neodvíjala len bájna Ariadnina niť, ale aj história celého ľudstva.

Prečítané 281 krát