Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 12 máj 2022 09:00

Mobilita Grécko - Deň 5

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Piaty deň mobility v gréckej škole bol posledným a zároveň hodnotiacim dňom mobility. Žiaci svoju účasť v medzinárodných tímoch hodnotili prostredníctvom dotazníkov, ktoré grécka škola pripravila v Google Formulároch.
Vyhodnotením žiackych odpovedí sme zistili, že takmer pre 90% žiakov priamo sa podieľajúcich na projektových aktivitách zhodnotili aktivity a tvorbu výstupov ako zaujímavé a radi by pokračovali v realizácii projektov programu Erasmus+. Viac ako 95% zúčastnených žiakov hodnotilo veľmi pozitívne prácu v medzinárodných tímoch, v ktorých sa im pracovalo dobre. Rovnaké percento zúčastnených si myslí, že mobilita splnila ich očakávania a zároveň uviedli, že komunikácia v tíme bola veľmi dobrá, avšak pre 20% žiakov bola práca veľmi náročná.

Zlepšenie jazykových a digitálnych zručností postrehlo 85% zúčastnených. Pre žiakov bolo najväčším zážitkom vytváranie vlastných filmov, ale aj spoločné piknikovanie či novo vzniknuté priateľstvá. Najčastejšie slová prostredníctvom, ktorých opísali celú mobilitu a ich skúsenosti s programom Erasmus+ boli nezabudnuteľné, zábavné, či úžasné.

Prečítané 153 krát