Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 02 október 2022 08:32

Národný certifikát kvality pre Detské práva v digitálnych príbehoch

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Dňa 31. 08. 2022 sme oficiálne ukončili projekt programu Erasmus+ "Detské práva v digitálnych príbehoch", na ktorom naša škola v pozícii koordinátora spolupracovala tri roky s partnerskými školami v Grécku, Portugalsku a Taliansku.

Počas projektu vzniklo 20 digitálnych príbehov v oficiálnom projektovom jazyku, v angličtine, ktoré boli zároveň nadabované v národných jazykoch všetkých partnerských škôl. Ďalším výstupom boli videodokumenty s historickým, kultúrnym a prírodným významom, kde prebiehalo filmovanie digitálnych príbehov. Tieto videodokumenty boli nahovorené v oficiálnom projektovom jazyku, ale aj v národných jazykoch partnerských škôl. Piktogramy ako tretí hlavný projektový výstup sú na našej škole umiestnené vo verejne prístupných priestoroch, nielen preto, aby nám pripomínali medzinárodnú spoluprácu, ale aby niesli odkaz našej školy, ktorá patrí medzi inkluzívne školy rešpektujúce práva detí.

Naše aktivity neostali bez povšimnutia autorít a orgánov spravujúcich európske vzdelávacie projekty a koncom júla bol projekt ocenený certifikátom kvality eTwinning, ktorý je udeľovaný projektom, ktoré dosiahli požadovanú kvalitatívnu úroveň a zároveň spĺňajú atribúty zahraničnej spolupráce a výmeny skúseností a zručností medzi učiteľmi, ako aj medzi žiakmi, ktorí sú v projekte zapojení. O to viac nás teší, že súbežne s našou školou získala uvedené ocenenie aj portugalská partnerská škola, čo nám umožňuje uchádzať sa o európsky certifikát kvality.

Toto ocenenie je ocenením nielen práce učiteľov, ktorí sa podieľali na realizácii projektu, ale predovšetkým práce žiakov, ktorí majú motiváciu robiť niečo nad rámec školských povinností, či už z dôvodu zvyšovania svojich osobných hodnotových rebríčkov, alebo preto, že týmito aktivitami majú snahu reprezentovať seba, našu školu a Slovensko v zahraničí, za čo im patrí naše poďakovanie.

01

Prečítané 118 krát