Naše stránky používajú súbory cookies.

utorok, 21 december 2021 10:04

Medzinárodný deň ľudských práv očami našich deviatakov

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V piatok 10. decembra sme si na našej škole pripomenuli deň ľudských práv, ktorý je v medzinárodných kalendároch uvádzaný ako "Human rights day". Poznanie a pochopenie základných ľudských práv, ktoré sú zakotvené v tridsiatich článkoch Všeobecnej deklarácie ľudských práv prijatej 10. decembra 1948 na zasadaní Valného zhromaždenia OSN patrí medzi základné všeobecné vedomosti, ktorými by mal každý človek, každý jednotlivec disponovať.

Hodiny anglického jazyka sme v tento deň opäť zamerali na tému ľudských práv, ktorá je spolu s deklaráciou detských práv jednou z tém zaradených do TVVP predmetu konverzácia v anglickom jazyku. Hodina anglického jazyka zameraná na jednotlivé ľudské práva a ich priame uplatňovanie v každodennom živote bola vedená metódou riadeného rozhovoru, počas ktorého sme so žiakmi diskutovali o jednotlivých článkoch dekláracie. V nej obsiahnuté práva sme spojili s praktickou aktivitou, ktorej výsledkom bol poster znázorňujúci odkaz deviatakov svojim spolužiakom o tom, že všetci sme sa narodili slobodní a rovnocenní, naše ľudské práva patria každému bez rozdielu rasy, náboženstva či národnosti a zároveň sme zodpovední za ich rešpektovanie.

Na vytvorení posteru ľudských práv, ktorý bude sprístupnený verejnosti a ostatným žiakom a pedagógom školy spolupracovali triedy 9.A a 9.B.

Prečítané 121 krát