Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 14 január 2018 11:45

Projekt „Európska záhrada“ 2008 - 2010

Napísal
Naša škola sa úspešne zapojila do projektu Comenius! Žiakov našej školy čakajú výmenné pobyty vo Francúzsku a Portugalsku. Cesta do Francúzska sa blíži, odchádzame už 18. apríla! Nebude to však dovolenka, ale práca, a to prevažne manuálna :-))), spojená s poznávaním nových kamarátov, krás novej krajiny a zdokonaľovaním sa v…
Termín: 18..04. – 30.04.2009 Projekt: EURÓPSKE ZÁHRADY Cieľ: Zrealizovať mobilitu v rámci projektu Európske záhrady a vysadiť slovenskú záhradu v partnerskej škole:
nedeľa, 14 január 2018 11:39

Comenius - Francúzsko #1 + video

Napísal
V sobotu 18. apríla 21 žiakov a 6 pedagógov začalo realizovať prvú mobilitu projektu Comenius - Európske záhrady.
nedeľa, 14 január 2018 10:10

Comenius - Francúzsko #2 + video

Napísal
...deti majú za sebou prvú noc vo francúzskych rodinách a tak sa hneď ráno vyzvedáme, aké bolo prijatie a aké sú prvé dojmy... Výpovede žiakov máme na videu, snáď sa nám to podarí nahodiť na web, aby ste si ich mohli vypočuť, ale tunajšia škola má dosť limitované internetové pripojenie.
nedeľa, 14 január 2018 10:09

Comenius - Francúzsko #3 + video

Napísal
Ďalší deň pred nami a plný vážnych povinností... Dnes sme úplne vážne začali realizovať náš projekt, teda to, kvôli čomu sme sem prišli. Deti sa ráno na prvej vyučovacej hodine zúčastnili vyučovania, venovali sa angličtine, ale s francúzskou učiteľkou.
nedeľa, 14 január 2018 10:06

Comenius - Francúzsko #4 + video

Napísal
Dnešný celý deň sme strávili spoločne. Deti prišli ráno do školy opäť bohatšie o nové zážitky a poznania zo svojich rodín a dnes bolo dosť času sa o tom porozprávať, ale hlavne spoznať ďalšie krásy francúzskej Normandie.
nedeľa, 14 január 2018 09:58

Comenius - Francúzsko #5 + video

Napísal
Všetko je pripravené na vysadenie slovenskej záhrady vo francúzskej škole... Dnes po spoločnej porade slovenských učiteľov a žiakov nastala hodina H a deň D (v Normandii všadeprítomný pojem, pretože Dňom D sa tu označuje všetko, čo súvisí s normandským vylodením).
nedeľa, 14 január 2018 09:10

Comenius - Francúzsko #8 + video

Napísal
Dnešok bol zamračený a upršaný, napriek tomu sme mali na programe študijnú exkurziu do krajského mesta Caen.
nedeľa, 14 január 2018 09:08

Comenius - Francúzsko #9 + video

Napísal
Je posledné ráno nášho pobytu vo Villedieu-les-Poeles, pršalo celú noc a my sme dnes mali dokončiť našu záhradu. Či sa tak stane, alebo nie, to sa dozvieme o niekoľko okamihov, pretože práve v týchto chvíľach prebieha porada slovenských a francúzskych pedagógov zapojených do projektu.
sobota, 13 január 2018 19:07

Comenius - Francúzsko #10

Napísal
Tak sme doma. Cesta na Slovensko bola dlhá, pretože sme ešte jeden deň strávili v Paríži. Pani učiteľka Grecová nám pripravila poriadne nabitý program a mali sme naozaj čo robiť, aby sme postíhali vidieť všetko, čo nám chcela ukázať.
sobota, 13 január 2018 19:04

Fotoreport z Villedieu-les-Poeles

Napísal
Kolegyňa Bea z francúzskej školy, kde sme postavili slovenskú záhradu, nám poslala aktuálne fotografie z našej záhrady a z toho, ako francúzske deti pokračujú v práci na tej svojej...
sobota, 13 január 2018 09:30

Comenius - Portugalci na Slovensku #1

Napísal
Krátko po našom návrate z Francúzska sa náš projekt Comenius - Európske záhrady preniesol do ďalšej fázy - druhou mobilitou, ktorá sa týka priamo nás a našich detí zapojených do projektu, je návšteva a pobyt Portugalcov v Humennom, ale hlavne budovanie portugalskej záhrady v priestoroch našej školy.
sobota, 13 január 2018 09:26

Comenius - Portugalci na Slovensku #2

Napísal
Ešte jeden krátky fotoreport a návrat k ďalšej mobilite projektu Comenius - návštevy našich portugalských kamarátov na Slovensku. Fotografie sú zo 4. dňa ich pobytu u nás, kedy sme im ukázali niektoré zaujímavé miesta nášho regiónu.
Do projektu sa zapojilo 50 pedagogických a ostatných zamestnancov školy i zamestnancov asociovaných partnerov a 64 žiakov. Pripravili sme projekty záhrad, kompozíciu rastlín, upravili sme pozemok v átriu, natočili sme prezentačný videofilm o našej škole v troch jazykoch pre partnerov.
sobota, 13 január 2018 09:10

Comenius - Portugalci na Slovensku #3

Napísal
Našim portugalským kamarátom posielame ďalšie fotografie z ich pobytu u nás. Výlet do Solivaru a Pienín: 20. máj 2009 patril soli a pltiam...
Naša francúzska kolegyňa Bea nám zaslala nové obrázky našej záhrady. Už počas nášho pobytu vo Francúzsku sa do záhrad pred budovou školy osadzovala elektroinštalácia na večerné umelé osvetlenie.
Dnes sme našim francúzskym hosťom ukázali krajské mesto Prešov, zaujímavé múzeum ťažby a výroby soli v Solivare a v sídle VÚC nás prijal zástupca krajského úradu v Prešove.
sobota, 13 január 2018 08:44

Projekt Comenius - výlet do Pienin

Napísal
Na záver pobytu francúzskych detí na Slovensku a zároveň pre všetkých partnerov projektu, teda učiteľov z Francúzska, Portugalska a Talianska sme pripravili výlet do Pieninského národného parku.
štvrtok, 11 január 2018 23:29

Inaugurácia záhrad projektu Comenius + video

Napísal
Nasledujúcimi fotografiami sa vraciame k slávnostnej inaugurácii štyroch európskych záhrad v priestoroch našej školy, ktoré vznikli práve vďaka projektu Comenius.
štvrtok, 11 január 2018 23:26

Fotogaléria z pobytu partnerov na Slovensku

Napísal
Pre našich partnerov, ale aj pre našich žiakov, ktorí sú zapojení do projektu Comenius, pripravila p. uč. Grecová veľkú fotogalériu z celého pobytu francúzskych, talianskych a portugalských partnerov u nás.
Strana 1 z 2