Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 11 január 2018 22:53

Naozaj koniec projektu Európske záhrady?

Napísal
Projekt oficiálne skončil v júli 2010, ale naše aktivity pokračujú. Pretrvajú priateľstvá učiteľov a žiakov, každého poteší pohľad na krásne upravené átrium našej školy, pomôžu nám učebné pomôcky na vyučovacích hodinách potešia nás spomienky na spoločné zážitky.
V dňoch 2. - 9. mája 2011 sa školy mohli zapojiť do osláv spolupráce európskych škôl v rámci aktivity Týždeň programu Comenius. Národné agentúry programu Comenius a národné podporné služby eTwinning sa tiež zapojili do realizácie tejto aktivity. Naša škola sa pridala k tým, ktorí spolupracujú  pri vzájomnom spoznávaní škôl,…
Strana 2 z 2