Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

sobota, 13 január 2018 09:21

Doposiaľ zrealizované aktivity a výsledky partnerstva

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Do projektu sa zapojilo 50 pedagogických a ostatných zamestnancov školy i zamestnancov asociovaných partnerov a 64 žiakov. Pripravili sme projekty záhrad, kompozíciu rastlín, upravili sme pozemok v átriu, natočili sme prezentačný videofilm o našej škole v troch jazykoch pre partnerov.

Exkurziou do meteorologickej stanice v Kamenici nad Cirochou sme začali meteorologické merania od októbra 2008 do polovice apríla 2009. Prezentácie žiakov, mailová komunikácia, vyhľadávanie na internete pomáhali rýchlo napredovať v projekte.
Bolo zhotovené logo slovenskej záhrady, pri príležitosti Dňa frankofónie sme otvorili výstavu žiackych záhradných kompozícií, uskutočnili sme 6 prezentácií projektu pred rodičmi a žiakmi a asociovanými partnermi.
Asociovaní partneri:
Mesto Humenné:
- propagačný materiál pri medzinárodných stretnutiach
- prijatie u primátora pred odchodom do zahraničia a prijatie portugalskej delegácie
- pozvanie na vernisáž francúzsko-slovenskej výstavy Dialógy
CHKO Východné Karpaty:
- uskutočnila prednášku pre žiakov a pedagógov
Technické služby:
- dovoz hliny na pozemky záhrad
Asociácia priateľov Francúzska:
- kontakt s Francúzskou alianciou v Košiciach
Propagácia projektu:
- tlačová beseda pri príležitosti návštevy partnerov z Portugalska
- 2 televízne relácie v Humenskej televízii
- 3 správy v regionálnej tlači
-1 správa v Učiteľských novinách
- webová stránka školy old.zshu.sk
Mobility:
Od 30. 9. 2009 do 4. 10. 2009 sa uskutočnila pracovná návšteva v Recanati v Taliansku – hlavným cieľom bolo zosúladiť jednotlivé aktivity projektu.
Od 18. 5. do 30. 4. 2009 bola zrealizovaná slovenská záhrada vo Villedieu-les- Poeles vo Francúzsku a pripravené podklady na technické listy rastlín v piatich jazykoch.
Zahraniční partneri v Humennom:
Od 18. 05. 2009 do 24. 05. 2009 portugalskí partneri zrealizovali svoju záhradu v átriu našej školy. Prezreli si mesto Humenné, boli prijatí na mestskom úrade, navštívili Vihorlatské múzeum a skanzen, absolvovali prehliadku vodnej nádrže Starina, prezreli si drevené kostolíky v Topoli, v Ulič- Krivom a v Jalovej. Po exkurzii v múzeu výroby soli v Solivare absolvovali splav na Dunajci a obdivovali prírodné krásy Pienin.

Prečítané 584 krát