Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 14 január 2018 10:10

Comenius - Francúzsko #2 + video

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
...deti majú za sebou prvú noc vo francúzskych rodinách a tak sa hneď ráno vyzvedáme, aké bolo prijatie a aké sú prvé dojmy... Výpovede žiakov máme na videu, snáď sa nám to podarí nahodiť na web, aby ste si ich mohli vypočuť, ale tunajšia škola má dosť limitované internetové pripojenie.
(pozn.: k dnešnému dňu sa nám podarilo aploudnuť jedno video, hľadajte v úvodnom riporte...) Môžeme ale prezradiť, že deti sú spokojné, pozitívne vnímajú nové prostredie, ale hlavne spôsob života francúzskych rodín.
     Hostitelia nám dnes pripravili exkurzie po múzeách, ktoré približujú dejiny a kolorit mestečka Villedieu les Poeles. Po krátkej prechádzke úzkymi uličkami mestečka sme sa ocitli v múzeu spracovania medi, ktoré zároveň slúži aj ako továrnička na výrobu rôznych medených predmetov. Po krátkom videofilme sme s nemým úžasom sledovali, ako pod rukami zručných remeselníkov vznikajú medené hrnce, či ozdobné predmety vyrobené z tohto vzácneho kovu. Ručná výroba klasických medených predmetov je dodnes nezmenená už niekoľko storočí...
     Po prehliadke sme sa presunuli do miestnej odlievarne zvonov, jednej z dvoch existujúcich vo Francúzsku, kde sa dodnes odlievajú zvony rôznych veľkostí. Najväčší odliaty zvon v tejto dielni váži 6 ton. Dozvedeli sme sa, že pri odlievaní zvonov je dôležitá forma, ktorá určí budúci zvuk zvona a videli sme pec, z ktorej pri odlievaní zvonov šľahá komínom oheň do výšky niekoľkých metrov, aby tak ľudia zo širokého okolia vedeli, že sa tu rodí ďalší jedinečný originál. Vedeli ste, že forma na odlievanie zvonov sa vyrába z pevnej kozej srsti a konského trusu...? Zvuk zvonov a zvonkohier tu vytvára naozaj jedinečnú atmosféru.
     Z múzea sme šli na historické námestie, ktoré sa pravidelne každý utorok mení na veľké trhovisko už od čias stredoveku. Mesto sa v súčasnosti mení z robotníckeho a remeselníckeho centra na turistické a láka návštevníkov aj spomínaným trhoviskom.
     Po obede čakalo na našich žiakov milé prekvapenie. Žiaci miestnej školy pre nás pripravili spevácke vystúpenie a spoločne s nimi sme si prezreli priestory ich školy. Zaujímavosťou je, že priestory patria nielen základnej škole, ale aj strednej odbornej škole. Deň v škole sme ukončili účasťou na vyučovaní, slovenské deti sa zúčastnili vyučovania anglického, nemeckého jazyka, dejepisu, zemepisu a biológie.
     V podvečer nás čakala významná oficiálna návšteva s predstaviteľmi mesta, V priestoroch radnice nás prijal primátor mesta, ktorý aj prostredníctvom nás posiela na Slovensko srdečné pozdravy primátorovi a Humenčanom. Prijatia sa zúčastnili aj hostiteľské rodiny, slovenskí a francúzski pedagógovia a z rúk primátora mesta sme si všetci odniesli drobné darčeky typické pre tento región – upomienkové predmety vyrobené z medi. Návšteva radnice vyvrcholila malou recepciou, kde sme sa presvedčili, že slovenské deti už naozaj prekonali tie prvé (možno aj jazykové) bariéry a večer strávili vo veselej spoločnosti svojich nových kamarátov a ich rodičov.
Prečítané 823 krát