Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 14 január 2018 11:45

Projekt „Európska záhrada“ 2008 - 2010

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Naša škola sa úspešne zapojila do projektu Comenius! Žiakov našej školy čakajú výmenné pobyty vo Francúzsku a Portugalsku. Cesta do Francúzska sa blíži, odchádzame už 18. apríla! Nebude to však dovolenka, ale práca, a to prevažne manuálna :-))), spojená s poznávaním nových kamarátov, krás novej krajiny a zdokonaľovaním sa v cudzích jazykoch...
Projekt „Európska záhrada“ má za cieľ zapojiť do práce na spoločnom projekte žiakov od 13 do 15 na úrovni štvrtej a tretej triedy college (8. a 9. ročníka slovenskej ZŠ), zo 4 rôzných európskych krajín. Z Francúzska, z Portugalska, z Talianska a zo Slovenska.
Budú musieť tvoriť ( vymýšľať, skladať, realizovať) záhradu v každej škole, doplnenú o vysvetľujúci poster a technické listy ( tiež nazývané vzorkovníky) o každej z rastlín použitých v tej istej záhrade. Každá záhrada dostane kŕmidlo pre rôzne druhy vtákov, v spolupráci so slovenským združením na ochranu prírody a s ornitologickou skupinou z Manche.
Bude vyžadovať od žiakov jazykové znalosti (aj keď hlavným pracovným jazykom je francúzština, istá komunikácia bude prebiehať súčasne aj v anglickom a v nemeckom jazyku so zreteľom na krajinu), prírodovedné a technickévedomosti a zručnosti, ktoré obohatia cez osobnú prácu, výmenu so školskými partnermi a s odborníkmi (záhradníkmi, krajinármi, ornitológmi, tlačiarmi, dopravcmi) Tieto zlepšenia znalostí budú hodnotené z hľadiska tvorivosti a inovácie.
Uvedomenie si európskeho občianstva a európskej úrovne projektu žiakmi, členmi rôzných zariadení a rodičov je jedným zo základov projektu.
Za týmto cieľom sa budú tvoriť formou spolupráce tri finálne produkty počas trvania projektu aj po jeho skončení.

1/ Vedecké znalosti z oblasti prírodovedy, hlavne nasledujúce témy:
- navrhnúť a realizovať záhradu ( jeden z našich finálnych produktov), mini- ekosystém rešpektujúci prírodnú rôznorodosť.
- zhotoviť tabule a grafikony počínajúc klimatickými výpismi a realizovať niekoľko základných výpočtov ( klimatické štatistiky). Máme k dispozícii dve jednoduché méteostanice , ktoré spolu použijeme počas dvoch rokov projektu.
- rozdeliť rastliny podľa ich klimatickej a biogeografickej náročnosti.
- použiť kľúče na určovanie a rozdelenie

2a/ Ovládanie materinského jazyka:
- predstaviť sa v materinskom jazyku
- osvojiť si špecifický slovník ( napr. názvy rastlín, záhradnícky slovník, profesionálny slovník tlače a dopravy...)
- vyjadriť výsledok výskumu vo forme stručného a súvislého textu
- napísať text s odsekmi v materinskom jazyku
- vyhľadávať informácie

2b/ Ovládanie cudzieho jazyka
- predstaviť sa v cudzom jazyku ( anglickom, francúzskom, nemeckom)
- poznať jednoduchý slovník zdvorilosti a každodenného života hostiteľskej krajiny, usporiadať hlavne v hovorovej reči
- preložiť dva finálne produkty do cudzieho jazyka ( anglického)

3/ Ovládanie informatických prostriedkov na vizuálnu komunikáciu:
- pripraviť si informatické pracovné prostredie na realizáciu dvoch produktov vizuálnej komunikácie ( technický nákres každej rastliny predstavovanej vo vzorkovníku a vysvetľovací poster záhrad), používať softvér PAO (PublicationAssistéés par Ordinateur ( príklad: Publisher) na realizáciu finálnych produktov
- vytvárať údaje
- komunikovať a vymieňať ( v prípade porôt a prechodu objednávok rastlín a dopravy)

4/ Pravidlá správania
- rešpektovať pravidlá, tak slušnosti ako aj bezpečnosti ( hlavne pri manipulácii so záhradným náradím)
- pracovať v skupinách; načúvať ostatným
- mať kritického ducha
- prijať ostatných aj s ich odlišnosťami ( rešpekt k menšinám)
- interkultúrne poznatky o druhom

Dosiahnutie týchto cieľov sa uskutoční:
- počas klasických hodín ( praktickými prácami, pokusmi, cvičeniami...)
- počas stretnutí s odborníkmi zo záhradníctva, z dopravy a z tlačiarne
Prečítané 562 krát