Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

utorok, 16 november 2021 20:12

V najlepšej učebni biológie...

Biológia v deviatom ročníku rozhodne nemusí byť nudná. Obsahovo a tematicky sa učivo biológie zameriava na geológiu, mineralógiu, petrológiu a environmentálne problémy.

nedeľa, 24 október 2021 07:22

ErasmusDays 2021 na našej škole

Piatkové dopoludnajšie vyučovanie prebiehalo pre žiakov tried 9.A a 9.B v našom školskom átriu. Realizovali sme akvititu ErasmusDays 2021, ktorú sme prioritne v tomto roku zamerali na Zelený Erasmus+.

streda, 20 október 2021 11:08

EDL2021 Let's talk STEM

Bádateľsky orientované vyučovanie sa v súčasnosti čoraz výraznejšie implementuje do vyučovania prírodovedných predmetov. Táto implementácia prebieha na našej škole už tretí rok. Hlavnou motiváciou nasadenia tejto vyučovacej metódy do vyučovania biológie je zvýšenie prírodovednej gramotnosti našich žiakov využívaním základnej úrovne poznávania prostredníctvom zmyslov v spojení so skúsenosťami a vedomosťami, ktorými žiaci disponujú.

utorok, 12 október 2021 22:12

ErasmusDays 2021

ErasmusDays 2021 je iniciatíva, ktorej cieľom je diseminácia dobrej praxe a skúseností škôl zapojených do riešenia medzinárodných projektov programu Erasmus+. Slovensko sa do tejto aktivity zapája už po tretíkrát rovnako ako aj naša škola.

Bádateľsky orientované vyučovanie sa pomaly udomácňuje vo výučbe prírodovedných predmetov na našej škole aj vďaka schválenému dopytovo - orientovanému projektu realizovanému v rámci vyhlásenej výzvy OPLZ - PO1/2019/DOP/1.1.1-01 - Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole.

Aj v poslednom mesiaci školského roka 2020/2021 sme extra hodinami biológie aktivizovali žiakov v učebni biológie, aby pomocou bádateľsky orientovaného vyučovania získali posledné vedomosti z biológie v tomto školskom roku a zároveň, aby starší a skúsenejší žiaci odovzdali svoje nadobudnuté skúsenosti a zručnosti mladším, zatiaľ menej skúseným spolužiakom.

piatok, 09 júl 2021 06:21

Zelená škola - výsledky hodnotenia

Ako sme už informovali na našich stránkach, začiatkom júna 2021 sme na pôde našej škole privítali hodnotiacu návštevu z organizácie Živica, ktorá zastrešuje program Zelenej školy na Slovensku.

Motiváciou pre túto ročníkovú prácu, ktorú sme riešili pod záštitou a s finančnou podporou Nadácie Orange bola predovšetkým situácia, ktorou sme prechádzali takmer celý školský rok.

Aj v školskom roku 2019/2020 sme sa zapojili do výzvy Nadácie Orange e-Školy pre budúcnosť. Opäť sme boli úspešní a vďaka tomu sa naše školské robotické portfólium rozrástlo o tri nové robotické edukačné súpravy Lego Spike.

pondelok, 14 jún 2021 20:08

O prírode v prírode II

Aj dnešnú hodinu biológie strávili naši žiaci v prírode. V poradí druhá outdoorová hodina sa opäť uskutočnila v blízkosti našej rieky Laborec, ale tentoraz sme zamerali našu pozornosť na flóru nachádzajúcu sa v jej blízkosti.

Strana 4 z 24