Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 16 apríl 2024 10:24

Mobilita Erasmus+ na našej škole

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Minulý týždeň sme hosťovaním gréckej partnerskej školy z Krétskeho mestečka Archanes ukončili tohoročné hosťovanie našich partnerských škôl v rámci akreditovaných projektových aktivít programu Erasmus+.

Žiaci a učitelia z Gymnasio Archanes sa od 8. apríla do 12. apríla začlenili svojimi projektovými aktivitami do vzdelávacieho systému našej školy a priniesli našim žiakom, ale aj našim učiteľom nový pohľad na implementáciu STEM koncepcie do našich vyučovacích hodín. Ústrednou témou, ktorej sa venovali spolu s našimi ôsmakmi počas celého týždňa, bolo 3D modelovanie. Žiaci pod vedením svojich gréckych spolužiakov pracovali v prostredí bezplatnej webovej aplikácie, ktorá umožňuje prácu v 3D dizajne, 3D modelovanie, kódovanie a prináša do vzdelávania projektovo orientované vyučovanie s množstvom metodických plánov pre učiteľov (https://www.tinkercad.com). Táto bezplatná webová aplikácia je využívaná viac ako 50 miliónmi ľudí po celom svete a úplne napĺňa potreby začlenenia STEM koncepcie aj do tzv. "non STEM" vyučovacích predmetov. Jeden z uvedených non STEM predmetov, ktorý dominoval počas mobilitného týždňa bola história. Výsledkom celotýždenného rovesníckeho vyučovania boli modely gréckych historických chrámov, ktoré predstavujú pre Grécko neodmysliteľnú súčasť histórie, ktorá priťahuje záujem a zvedavosť mnohých ľudí po celom svete.

Veríme, že rovnako ako žiaci gréckej partnerskej školy, aj naši žiaci si užili mobilitný týždeň a nadobudli nové vedomosti a zručnosti v oblasti 3D modelovania a zároveň posilnili svoje digitálne, jazykové a sociálne kompetencie a zručnosti. V neposlednom rade patrí naša vďaka gréckym pedagógom, ktorí nám priniesli nový pohľad na STEM koncepciu a možnosti jej zaradenia do vyučovacieho procesu. 3D modelovanie a 3D tlač sa postupne zaraďujú do bežného pracovného procesu mnohých firiem a organizácií a predpokladá sa ich zaradenie do mnohým nielen priemyselných odvetví, ale aj do zdravotníctva, či potravinárstva, preto je nevyhnutné, aby žiaci získavali základné vedomosti a zručnosti už na základnej škole.

Prečítané 85 krát