Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 30 apríl 2024 21:21

Mobilita tretiakov a štvrtákov v ČR

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

V nedeľu vo večerných hodinách vyrazili žiaci 3.A a 4.A na mobilitu do čarokrásnej prírody Krkonoš v meste Trutnov.

Po odychovej prestávke v Prahe sa presunuli do mesta, ktoré je pod ochrannými krídlami Krakonoša. Počas vyučovania v partnerskej škole ZŠ Komenského sa naši žiaci dozvedeli od českých rovesníkov o histórii mesta Trutnov spätej s drakom.

Žiačky 4.A predstavili našu krajinu pútavou prezentáciou a žiaci 3.A vyskúšali českých kamarátov z vedomostí o Slovensku cez kvízy v Kahoot. V triede 4.B ZŠ Komenského nás privítala usmievavá triedna učiteľka Petra Fingerová. Pozornosť žiakov 4.B overili naši štvrtáci pomocou kvízu v Quizizz, ktorý dokázal, že prezentácia faktov o Slovensku bola úspešná. Zároveň sme porovnali obidva nástroje a vyhodnotili prácu s nimi.

Naši žiaci v rámci vyučovania v škole si priebežne zaznamenávali české slová, čím si rozširovali slovnú zásobu v českom jazyku a zvyšovali svoju čitateľskú gramotnosť v tomto jazyku. Triedna učiteľka Fingerová, dopĺňaná svojimi žiakmi, nás po prezentácii Slovenska oboznámila s vlastivednými poznatkami o Českej republike. A porovnala naše dve krajiny.

Popoludní sme vycestovali do susedného mesta Dvůr Králové, kde sme si rozšírili vedomosti zo živočíšnej ríše v Safari parku. Už dnes sa tešíme na ďalšie zážitkové učenie.

Prečítané 373 krát