Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 10 jún 2024 10:23

IT Fitness Test 2024 - výsledky

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Digitálna transformácia škôl, ktorá v súčasnosti prebieha aj v našom školskom systéme predstavuje komplex transformácií, ktorým by sa mala škola riadiť. Byť digitálne kompetentný znamená vedieť používať digitálne technológie bezpečne, tvorivo a produktívne.

Digitálne kompetencie a zručnosti prodrobne vymedzujú dva kľúčové dokumenty a to Európsky rámec digitálnych kompetencií pre občanov, v skratke DigComp a pre pedagógov je to Európsky rámec digitálnych kompetencií pedagógov (DigCompEdu). A práve druhý uvedený je potrebný preto, aby učitelia boli schopní budovať a rozvíjať digitálne kompetencie žiakov.

V priebehu minulého mesiaca sme sa zapojili už do 12. ročníka IT Fitness Testu, ktorý predstavuje najväčší test digitálnych zručností v strednej Európe (https://itfitness.eu/sk/).

Do testovania sme zapojili žiakov 6. - 9. ročníka.

Test pre základné školy obsahoval 20 otázok a úlohy v teste boli rozdelené do 5 oblastí: internet, bezpečnosť a počítačové systémy, komplexné úlohy, kancelárske nástroje, kolaboratívne nástroje a sociálne siete. Po ukončení a odoslaní výsledkov testu získali žiaci certifikát so svojím dosiahnutým skóre. Testovanie prebiehalo pod záštitou Digitálnej koalície - Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky.

Aké výsledky dosiahli naši žiaci?

Celková úspešnosť žiakov bola 52%Najvyššiu úspešnosť sme zaznamenali v oblasti používania internetu a  to 63%. Úspešnosť v oblasti bezpečnosti a počítačových systémov bola 51%. V oblasti komplexných úloh dosiahli naši žiaci 55% úspešnosť, 46% úspešnosť bola v oblasti kolaboratívne nástroje a sociálne siete 46%. Najnižšiu úspešnosť sme zaznamenali v oblasti používania kancelárskych nástrojov a to 44%.

Výsledky testovania nám poskytli dôležité informácie o tom, ako sa vedia naši žiaci orientovať v digitálnom svete, o ich pripravenosti na ďalšie štúdium, ale aj o tom, ktorú z uvedených oblastí je potrebné posilniť a vo zvýšenej miere jej venovať pozornosť najmä na hodinách informatiky.

IT Fitness test je bezplatný test, ktorý nie je určený len pre žiakov základných, stredných a vysokých škôl, ale aj pre učiteľov, či širokú verejnosť. Test je bezplatný. Stačí sa zaregistrovať, zvoliť si správnu úroveň testu a zistiť aké sú vaše digitálne kompetencie.

 
Prečítané 141 krát