Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Ivana Čepová

Mgr. Ivana Čepová

utorok, 26 september 2023 19:09

Virtuálne stretnutie tretiakov

Koniec septembra sa už tradične spája s oslavami Európskeho dňa jazykov, ktorý si každoročne pripomíname 26. septembra. Tento skvelý deň oslávili aj žiaci 3.A a to online stretnutím s projektovými partnermi eTwinningového projektu Good start.

nedeľa, 24 september 2023 21:55

Scottie Go!

V dňoch 20.09. a 21.9. 2023 sa uskutočnilo podujatie pod názvom Scottie Go! Podujatie sa uskutočnilo v rámci celoeurópskej iniciatívy Meet and Code, ktorej cieľom je predstaviť deťom a mladým ľuďom vo veku od 8 do 24 rokov vedu, techniku, nové technológie a  programovanie.

nedeľa, 24 september 2023 21:51

Outdoorové vzdelávanie v zahraničí

V dňoch od 6.8.2023 – 12.8.2023 sa učiteľky 1. stupňa Mgr. Bacáková Slávka a Mgr. Čepová Ivana zúčastnili mobility Erasmus+ na Korfu. Kurz bol zameraný na zlepšenie znalostí medzikultúrnej komunikácie v anglickom jazyku.

streda, 13 september 2023 14:03

Tretiaci sa stanú autormi nových vynálezov

Naša škola bola vybraná do 8. ročníka programu MyMachine. Do výzvy sa zapojili žiaci 3.A triedy, ktorí budú počas školského roka spolupracovať s so študentmi TUKE, študentmi SOŠ technickej z Humenného a partnerom ich tímu bude aj spoločnosť BSH Drives and pumps Michalovce.

V tomto školskom roku sa druháci stali skutočnými literárnymi tvorcami. Na hodinách čítania, slovenského jazyka a informatiky sa im naskytla jedinečná príležitosť vytvárať a publikovať vlastné básne a texty. V rámci tejto aktivity sa ich tvorba dostala na novú úroveň, až do podoby tlačených kníh.

streda, 28 jún 2023 15:23

Školské kolo šachového turnaja

Dňa 18. 05. 2023 sa uskutočnilo školské kolo šachového turnaja. Turnaj žiakov 1. aj 2. stupňa prebiehal pod dohľadom p. učiteľky Čepovej, Lukáčovej a tiež žiaka Alexandra Krišku zo 6.A triedy.

Tešíme sa zo zisku Európskeho certifikátu kvality za eTwinningový projekt, ktorý sme realizovali v spolupráci s českou školou ZŠ Hustopeče, Komenského 2, ZŠ Náměšť nad Oslavou, Husova 579 a so slovenskou školou Základná škola Štefana Šmálika z Tvrdošína.

Aj v tomto školskom roku boli druháci úspešní v celoslovenskej čitateľskej súťaži Osmijankova literárna záhrada a opäť sú medzi ocenenými kolektívmi. Táto súťaž, ktorá sa koná každoročne, je zameraná na podporu čítania a rozvoj čitateľskej gramotnosti medzi žiakmi základných škôl.

Okrem realizácie medzinárodných projektov sa nadaní žiaci našej školy každoročne prezentujú ročníkovými prácami. Obhajoby ročníkových prác žiakov 2.A sa uskutočnili dňa 24. 05. 2023 v popoludňajších hodinách. Tohtoročné ročníkové práce boli vyjadrením ich špecifického záujmu o zvieratká, v prácach vyjadrili svoje vlastné postrehy a názory.

V tomto školskom roku začali druháci realizáciu medzinárodného projektu pod názvom RoboTeam.

Strana 3 z 34