Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Ivana Čepová

Mgr. Ivana Čepová

Žiaci 3.A triedy sa zapojili do medzinárodného vzdelávacieho programu MyMachine, vďaka ktorému mali možnosť vynájsť technické riešenia pre svoje originálne nápady – vysnívané vynálezy. A o tom, že ich navrhnutý vynález Kolomko sa stal realitou, sa presvedčili v utorok 18.06. na výstave MyMachine EXPO 2024 v Košiciach. Samotné podujatie bolo skvelé, žiaci boli nadšení zo svojich nových vynálezov; študenti, majstri, učitelia boli spokojní, že všetko vyšlo výborne. Všetky vynálezy poputujú do tried základných škôl, ktoré ich vymysleli.

nedeľa, 30 jún 2024 17:29

Šach, šach, šach...

V mesiaci jún sa žiaci našej školy zapojili do Humenskej šachovej ligy. Okresnému kolu predchádzalo školské kolo, ktoré sa uskutočnilo dňa 04.06. v priestoroch našej školy. Zúčastnili sa ho žiaci 1. aj 2. stupňa a riaditeľom turnaja sa stal žiak Alexander Kriška. Rozhodcami boli p. uč. Čepová a p. uč. Lukáčová. Všetci dozerali na dodržiavanie pravidiel šachu.

štvrtok, 20 jún 2024 11:31

Ročníkové práce žiakov 3.A

Dňa 12.06. žiaci 3.A v poobedňajších hodinách privítali rodičov v priestoroch našej školy. Vo svojej triede bravúrne odprezentovali ročníkové práce, ktoré zaujali pestrosťou tém, nápadov, spracovania a samotného prezentovania.

HNTV odpublikovala pekný príspevok o ich návšteve Strednej odbornej školy technickej v Humennom. Tretiaci k nim prišli na návštevu do výroby.

pondelok, 20 máj 2024 20:12

Nálepka mesta Humenné

Turistické informačné centrum Humenné vo februári vyhlásilo zaujímavú súťaž pod názvom Nálepka pre turistov.

nedeľa, 19 máj 2024 15:49

Mobilita Erasmus+ - Kopřivnice 4

Vyučovanie na ZŠ Alšova v Kopřivniciach preverilo počas mobility Erasmus+ skvelé výkony našich tretiakov a štvrtákov na hodinách anglického jazyka. Na hudobnej výchove si vyskúšali hru na BoomWhackers, na čítaní vytvorili česko - slovenskú mapu vizitiek jednotlivých žiakov a na informatike opäť programovali.

nedeľa, 19 máj 2024 15:46

Mobilita Erasmus+ - Kopřivnice 3

Mobilita Erasmus+, ktorá bola financovaná zo zdrojov Európskej únie v rámci realizácie akreditovaného projektu č. 2022-1-SK01-KA121-SCH-000058119, pokračovala v stredu pre žiakov pútavým vyučovaním.

nedeľa, 19 máj 2024 15:42

Mobilita Erasmus+ - Kopřivnice 2

Mobilita Erasmus+ v meste Kopřivnice pokračovala v utorok. So žiakmi 5.A tamojšej partnerskej školy sme navštívili Dolní Vítkovice. Oblasť sa stala v roku 2002 národnou kultúrnou pamiatkou. Priemyselný areál s vysokými pecami slúžil 170 rokov pri výrobe železa. V areáli je vytvorená interaktívna expozícia s názvom Velký svět techniky Ostrava. Tretiaci a štvrtáci našej školy hravou formou objavovali zaujímavosti vedy a techniky.

nedeľa, 19 máj 2024 15:36

Mobilita Erasmus+ - Kopřivnice 1

Žiaci 3.A a 4.A triedy sa minulý týždeň zúčastnili mobility Erasmus+ v meste Kopřivnice, ktoré sa nachádza na severe Moravy. Našich žiakov čakali aktivity zamerané na využívanie rôznych inovatívnych metód a foriem vyučovania, najmä STEM koncepcie, jazykového vyučovania CLIL prepojeného s využitím informačných technológií, formatívneho hodnotenia ako aj tímovej práce v medzinárodných skupinách.

utorok, 30 apríl 2024 21:21

Mobilita tretiakov a štvrtákov v ČR

V nedeľu vo večerných hodinách vyrazili žiaci 3.A a 4.A na mobilitu do čarokrásnej prírody Krkonoš v meste Trutnov.

Strana 1 z 34