Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 10 január 2018 12:02

Namaľujem svoju mamu

Napísala
Akciu pod názvom Namaľujem svoju mamu, ktorá sa konala dňa 17. 5. 2008 na letisku v Kamenici nad Cirochou, organizovalo občianske združenie Kamenický štvorlístok. Jej cieľom bolo prostredníctvom malieb zapojiť sa do kampane BOJUJ, ktorá je venovaná boju proti rakovine. Šlo o prekonanie slovenského rekordu v maľovaní – „O najväčší…
streda, 10 január 2018 12:00

V múzeu A. Warhola

Napísala
Dňa 12. 3. 2008 sa trieda 4.B zúčastnila na zaujímavom podujatí v múzeu Andyho Warhola v Medzilaborciach. Celému podujatiu predchádzali netradičné hodiny výtvarnej výchovy, v rámci ktorých sa žiaci oboznamovali s pop-artom, tvorbou A. Warhola, pracovali na rôznych výtvarných projektoch pomocou netradičných techník a materiálov.
streda, 10 január 2018 11:55

Moja rodina

Napísala
Rodina je už po stáročia pokladaná za základnú jednotku spoločnosti. Poskytuje dieťaťu najlepšie podmienky zdravého duševného a telesného vývoja. Dáva pocit bezpečia a citového zázemia nielen dieťaťu, ale aj všetkým členom domácnosti.
utorok, 09 január 2018 00:36

Návšteva u ,,našich“ starkých

Napísala
Sviatočné podujatie venované Dňu matiek a Medzinárodnému dňu rodiny sa 13. mája konalo v Domove dôchodcov a DSS na Mierovej ulici v Humennom.Peknými básničkami, pesničkami a tančekom pozdravili žiaci 1.B pod vedením triednej učiteľky babičky a deduškov.
utorok, 09 január 2018 00:33

Poznávame Východoslovenský kraj

Napísala
Východné Slovensko ponúka veľa zaujímavých miest na ich bližšie spoznávanie. Dozvedieť sa prostredníctvom literatúry či učebných textov na vyučovaní o histórii nášho kraja, ale i faune a flóre je zaujímavé, ale ešte zaujímavejšie je vidieť to všetko na vlastné oči. Preto sme dňa 11. júna 2008 zorganizovali celodenný poznávací výlet pre…
utorok, 09 január 2018 00:30

Druháci na exkurzii

Napísal
Pondelok 2. júna žiaci II.B a II.C prežili mimo lavíc našej školy. Boli na exkurzii na Vodnom diele STARINA a v Uliči na pracovisku hraničnej polície SR.
Skôr ako sa deti rozišli na prázdniny a škola ostala tichá, využili pedagógovia a žiaci 1.-8. ročníka ZŠ na Ulici dargovských hrdinov v posledných školských týždňoch možnosť zúčastniť sa teoretických a praktických aktivít v oblasti dopravnej výchovy.
utorok, 09 január 2018 00:28

Beseda s príslušníkom polície

Napísala
Polícia v našej spoločnosti plní funkciu ochrany ľudí, majetku a bráni šíreniu násilia, kriminality a rôznym nebezpečným vplyvom na človeka.
utorok, 09 január 2018 00:25

Zabavme sa

Napísala
Dňa 26. 5. 2008 sa v priestoroch CVČ Dúha uskutočnil už štvrtý ročník podujatia pod názvom Zabavme sa.
utorok, 09 január 2018 00:23

Mladí zdavotníci u nás

Napísala
Zdravie patrí k najcennejší, pokladom človeka. Nie je to nijaký rozprávkový poklad, ktorý stačí raz nájsť a potom si už len užívať. O zdravie sa musíme poriadne starať.
utorok, 09 január 2018 00:18

Francúzsky týždeň 2008

Napísal
26. mája 2008 už tradične Dňom francúzskeho jazyka začali aktivity vo francúzskom jazyku pre žiakov a študentov, ktorí sa učia francúzsky jazyk alebo plánujú začať s jeho vyučovaním. Organizátorom série rôzných podujatí je pravidelne každý rok vyučujúca francúzskeho jazyka spolu so žiakmi. Prvý deň bol plný zábavy a súťaží. V…
utorok, 09 január 2018 00:16

22.september - Deň sadenia stromov ENO 2008

Napísal
22. septembra 2008 presne o 12.00 hod. sa začala malá slávnosť spojená so sadením stromov. Zúčastnili sa ho žiaci VI.A, VI.B, VIII.A, VIII.B a IX.A s vyučujúcou Ing. Antóniou Bičkovou, Mgr. Agnesou Grecovou a Mgr. Miroslavom Alexovičom. Sadenia stromov sa zúčastnila aj zástupkyňa riad. školy Mgr. Jana Bačovčinová.
utorok, 09 január 2018 00:15

Pasovanie prvákov

Napísala
Mesiac október sa niesol v očakávaní pre prváčikov významnej udalosti – Pasovania na prváka. Táto slávnosť sa stala v našej škole tradíciou a uskutočnila sa za prítomnosti pozvaných rodičov v školskej jedálni dňa 16. októbra 2008.
utorok, 09 január 2018 00:08

Smutný múr ožil

Napísala
Tí z Vás, ktorí prechádzate okolo našej školy ste si určite všimli obrázky, ktoré každého prichádzajúceho už z diaľky vítajú. Postarali sa o to žiaci 2., 3. a 4. ročníka, ktorí navštevujú výtvarný krúžok.
utorok, 09 január 2018 00:07

Európsky deň jazykov 2008

Napísal
Európska únia oslavuje 26. septembra jazykovú rôznorodosť svojich členských štátov. Spoločné oslavy sú vyjadrením obdivu a úcty k bohatému kultúrnemu dedičstvu a tradíciám, ktoré sú súčasťou všetkých jazykov Európy, ale aj pripomenutím významu jazykového vzdeláv ania, dôležitosti podpory celoživotného vzdelávania v oblasti jazykov. Tohto roku okrem zdôrazňovania potreby celoživotného vzdelávania…
utorok, 09 január 2018 00:05

Deviataci navštevujú SOŠ

Napísal
Autorkou pôvodného príspevku je p. učiteľka Semancová: V rámci profesijnej orientácie sa v utorok 21.októbra 2008 žiaci troch deviatych tried zúčastnili exkurzie. Navštívili dve SOŠ v Humennom. Oboznámili so súčasnosťou škôl, rôznymi zaujímavosťami, ale hlavne s odbormi, ktoré tieto školy ponúkajú terajším deviatakom.
utorok, 09 január 2018 00:03

Týždeň zdravia

Napísala
16. októbra si pripomíname Svetový deň boja proti hladu a Svetový deň výživy . Pri tejto príležitosti sme na našej škole vyhlásili Týždeň zdravia v čase od 13.- 18.10.2008.
utorok, 09 január 2018 00:01

Plody našich záhrad

Napísala
V dňoch od 13.10. – 17.10.2008 v rámci Týždňa zdravej výživy sa v škole organizovali rôzne aktivity. Do jednej z nich sa zapojila aj naša trieda VII.A. Žiaci sa už od rána tešili na popoludnie, kedy počas triednickej hodiny začali pripravovať výstavku a nástenné noviny.
pondelok, 08 január 2018 23:59

Talent v akcii

Napísal
Talent v akcii. Žiaci našej školy: Rafael Belcák zo 7.c, Filip Ježo z 8.c a Peter Jancura z 9.c boli vybraní na odborný seminár pre talentovanú mládež z matematiky a informatiky, ktorý sa uskutoční 11.-13.11.2008 v Škole v prírode v Kysaku.
pondelok, 08 január 2018 23:55

Burza informácií

Napísal
Autorkou pôvodného príspevku je p. učiteľka Semancová: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom zorganizoval pre žiakov 8., 9. ročníka a ich rodičov burzu informácií o stredných školách.  A tak sa najprv ôsmaci a neskôr aj deviataci vo štvrtok 6.novembra 2008 presunuli zo školy do Mestského kultúrneho strediska v…
Strana 2 z 2