Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 08 január 2018 23:45

Čas radosti a veselosti

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V posledný vyučovací deň kalendárneho roka 2008 sa všetci žiaci i zamestnanci školy zúčastnili v CVČ školskej akadémii, pod názvom Čas radosti a veselosti, ktorá v nás navodila príjemnú vianočnú atmosféru. 

Po slávnostnom príhovore Mgr.Dzurčaninovej si učitelia a žiaci mohli pozrieť program, ktorý pripravili žiaci pod vedením svojich pedagógov v krúžkoch, resp. v rámci triednických hodín. Program pozostával z čísel, v ktorom účinkovalo bezmála dvesto detí.Vo viacerých rezonovala blízkosť Vianoc, obdobia, na ktoré sa deti najviac tešia. 
Záverečné slovo patrilo už spomínanej moderátorke, v ktorej slovách nechýbala vďaka žiakom, pedagógom a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii akadémie.
 Na záver teda už len konštatovanie, že sa akadémia zaradila k vydareným akciám a dúfame, že ďalšie podobné na seba nenechajú dlho čakať.

O blížiacich sa Vianociach nás presvedčili malé mažoretky s choreografiou ,, Tešíme sa na Vianoce“. A naši najmenší si zatancovali tanec pod názvom ,, Šantenie pri repe“. Pripravila Mgr.Vatahová.

Súrodenci Jasíkovi nás potešili vianočnými piesňami. Darček v podobe piesní a kolied pripravil krúžok ,,Sláviček “ pod vedením Mgr.Padovej. 
,,Čas radosti a veselosti“ pásmo žiakov 1.C triedy bolo popretkávané básňami, piesňami ako aj koledami. Pripravila Mgr.Kapráľová

Dve krátke divadelné predstavenia ,,Anjelik Zlatovlások“ a ,,O dvanástich mesiačikoch“ pripravila so žiakmi 6.A a 6.C triedy Mgr.Ondušková.

Žiaci 1.B triedy vystúpili s tancom na anglickú a ruskú pesničku. Pripravovala Mgr. Čepová a PaedDr. Závodská.

Žiačka 9.B triedy Zuzana Vatahová bola choreografkou tancov ,,At the party“ a ,,Click“.
a zároveň so svojou tanečnou skupinou doprevádzala spev Števky Šalátovej z 9.C triedy, ktorá spievala pieseň Sway od Pussycat dolls.

Svoj spevácky talent ukázali žiačky z 5.C triedy, ktoré spievali pieseň Vráť mi tie hviezdy.
Ich spev bol sprevádzaný tanečnými prvkami malých mažoretiek.V závere vystúpili žiaci pesničkou Rolničky v modernom podaní. Pripravila Mgr.Dzurčaninová

Prečítané 952 krát