Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Alena Alexovičová

Mgr. Alena Alexovičová

Žiaci 1. stupňa už v predstihu oslávili svoj krásny sviatok MDD. Všetky deti prichádzali do školy ráno veselé, plné očakávania, čo im tento deň prinesie.

štvrtok, 02 december 2021 17:29

Živý adventný kalendár

Naši žiaci v tento predvianočný čas pripravili pre všetkých, ktorí chcú v toto čarovné obdobie rozdávať lásku, radosť a príjemnú atmosféru živý adventný kalendár.

pondelok, 11 október 2021 06:31

Ak to nevieš povedať, napíš to!

Fenomén šikanovania a kyberšikanovania sa v spoločnosti značne rozširuje. Je známe, že v skupinách, v ktorých bola realizovaná prevencia, sa výskyt spomínaných negatívnych javov eliminuje.

piatok, 04 december 2020 11:24

Mikuláš 2020

Tak ako každý rok, aj tento rok na nás sv. Mikuláš nezabudol. Napriek zložitej situácii vôkol nás, sa dohodol s anjelom a čertom, nasadili si rúška, pripravili batoh plný darčekov a vyrazili medzi žiačikov 1. stupňa našej školy.

piatok, 27 november 2020 06:28

Aj dargováci bubnovali

19. novembra sa aj na našej škole realizoval ďalší ročník akcie s názvom "Bubnovačka", ktorú organizuje Centrum slniečko, n. o. Nitra v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia páchaného na deťoch v Bratislave, pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky, p. Zuzany Čaputovej.

pondelok, 17 február 2020 06:48

Ako sme oslavovali deň Sv. Valentína

Piatok 14. februára sme sa aj my na našej škole pripojili k oslave sviatku lásky – sviatku všetkých zamilovaných. Láska má tisíc podôb, často si ju ani neuvedomujeme, ale vždy je tu s nami.

pondelok, 25 február 2019 21:35

Zahrajme sa na prvákov 2019

Nástup do školy je v živote dieťaťa veľkou udalosťou a míľnikom v jeho doterajšom vývine. O tom, či je dieťa na školu pripravené a bude zvládať jej nároky, vypovedá aj školská zrelosť.

streda, 07 marec 2018 18:59

Zahrajme sa na prvákov

Nástup do školy je v živote dieťaťa veľkou udalosťou a míľnikom v jeho doterajšom vývine. O tom, či je dieťa na školu pripravené a bude zvládať jej nároky, vypovedá aj školská zrelosť.

nedeľa, 28 január 2018 11:25

Literárne talenty 2008

Žiaci 4.B, v rámci hodín slovenského jazyka, čítania a literatúry a takisto aj na literárno-dramatickom krúžku, tvorivo spracovávali témy im blízke do literárnej podoby, ktorých výsledkom je množstvo zaujímavých, poučných, ale aj vtipných príbehov, básničiek a rozprávok. S touto detskou literárnou tvorbou sme sa zúčastnili viacerých literárnych súťaží.

nedeľa, 28 január 2018 11:20

Písmenková škola roka 2007/2008

Písmenkový kráľ so svojimi radcami je hrdý, že v jeho Písmenkovom kráľovstve rastú takí šikovní žiaci, akí sú v ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom, a tak našej škole udelil titul „Písmenková škola roka na školský rok 2007/2008“.

Strana 1 z 3