Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Božena Selecká

Mgr. Božena Selecká

nedeľa, 28 január 2018 08:42

Fašiangy, Turíce, ...

...Veľká noc bude, kto nemá kožucha , zima mu bude. Žiakom VII.A triedy 20.februára veru zima nebolo. Už celý týždeň sa totiž chystali na fašiangový večierok, ktorý vyvrcholil práve v spomínaný deň.

Vo Vihorlatskej knižnici v Humennom sa v rámci Týždňa slovenských knižníc uskutočnil pod záštitou spisovateľky Oľgy Feldekovej 2.ročník detského čitateľského maratónu „Čítajme si“. Cieľom podujatia bolo vzbudiť v deťoch záujem o čítanie kníh a prekonať minuloročný rekord.

nedeľa, 28 január 2018 08:36

Návšteva v Múzeu moderného umenia

Posledný marcový deň bol pre žiakov siedmych ročníkov veľmi zaujímavý a poučný. Spolu so svojimi triednymi učiteľkami a vyučujúcou výtvarnej výchovy navštívili Múzeum A. Warhola v Medzilaborciach.

nedeľa, 28 január 2018 08:31

Príroda v škole

Určite by ste si mali pozrieť zaujímavú výstavu v prírodopisnej učebni našej školy, ktorá je súčasťou projektu „Európska záhrada“ 2008 – 2010. Navštívili ju aj žiaci 7.a triedy spolu s triednou pani učiteľkou Seleckou. Svoje modely záhrad tu prezentujú hlavne žiaci učiaci sa francúzsky jazyk, ktorí sú do projektu aktívne zapojení.

štvrtok, 11 január 2018 21:29

Týždeň slovenských knižníc

Dňa 14. marca 2008 sa v priestoroch Vihorlatskej knižnice uskutočnila beseda s najmladším autorom šiestich kníh z odbornej literatúry s Petrom Solejom (narodil sa v Humennom, býva v Medzilaborciach).

štvrtok, 11 január 2018 21:26

Prváci v knižnici

Krásny a slávnostný bol 19. marec 2008 pre 22 prváčikov našej školy, pretože žiaci 1.B triedy navštívili Okresnú knižnicu v Humennom. Srdiečka našich prváčikov bili očakávaním ako to v takej knižnici vyzerá. Po milom privítaní ich teta knihovníčka previedla svetom kníh v knižnici.
utorok, 09 január 2018 00:01

Plody našich záhrad

V dňoch od 13.10. – 17.10.2008 v rámci Týždňa zdravej výživy sa v škole organizovali rôzne aktivity. Do jednej z nich sa zapojila aj naša trieda VII.A. Žiaci sa už od rána tešili na popoludnie, kedy počas triednickej hodiny začali pripravovať výstavku a nástenné noviny.
pondelok, 08 január 2018 23:53

Medzinárodný deň školských knižníc

Posledný októbrový pondelok sa aj v našej škole uskutočnila „Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice " k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Súťaž, ktorú každoročne vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica, sa uskutočnila pod záštitou podpredsedu vlády SR a ministra školstva Jána Mikolaja.

pondelok, 05 jún 2017 20:05

Rekord opäť prekonaný

Na Slovensku sa 31. mája 2017 konal jubilejný 10. ročník detského čitateľského maratónu pod názvom "Čítajme si". V našej školskej knižnici to bolo po piatykrát. Podujatie, do ktorého sa zapájajú knižnice po celom Slovensku, pripravuje Linka detskej istoty.
pondelok, 05 jún 2017 19:31

Návšteva v Hornozemplínskej knižnici

Rôzne výskumy o čítaní detí a mládeže hovoria o tom, že ich vzťah k čítaniu a ku knihám je alarmujúci. Knihu z rúk detí vytláčajú moderné technológie.
Strana 1 z 7