Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 11 január 2018 21:26

Prváci v knižnici

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Krásny a slávnostný bol 19. marec 2008 pre 22 prváčikov našej školy, pretože žiaci 1.B triedy navštívili Okresnú knižnicu v Humennom. Srdiečka našich prváčikov bili očakávaním ako to v takej knižnici vyzerá. Po milom privítaní ich teta knihovníčka previedla svetom kníh v knižnici.
Všetkým deťom predstavila priestory knižnice, oboznámila ich s možnosťou, ako sa stať čitateľom, stručne porozprávala o poriadku v knižnici a ponuke kníh pre deti a mládež. Prváci sa dozvedeli ako vznikne knižka a ako sa dostane do knižnice, či do obchodov – kníhkupectiev. Hovorila aj o správnom a ohľaduplnom zaobchádzaní s knihou. Prváci odsudzovali počínanie starších kamarátov, ktorí si knižky z knižnice vypožičali a vrátili ich poškodené – postrihané, popísané, omastené, roztrhané... Po úvodných slovách nasledovalo priame oboznámenie sa s niektorými ukážkami, ktoré im teta prečítala. Potom pokračovalo dlhé hľadanie knižky, ktorú si mohli v knižnici vypožičať. Návšteva knižnice sa všetkým páčila a všetci sa samozrejme radi a bezplatne do nej zapísali. Každý prvák odchádzal s peknou knihou v drobných rúčkach a hlavne s čitateľským preukazom.
    Deti sľúbili, že budú knižnicu pravidelne navštevovať, veľa čítať aby si prehĺbili a zdokonalili svoje čitateľské zručnosti. Veď aj dnes stále platia staré známe príslovia: „Kniha je vďačným priateľom človeka“ a „Kto veľa číta, veľa sa dozvie.“
Prečítané 990 krát