Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Božena Selecká

Mgr. Božena Selecká

utorok, 27 október 2015 20:25

Bádateľské prírodovedné laboratórium

Dňa 22.októbra 2015 sa žiaci 9.a - 9.b triedy zúčastnili exkurzie v rámci vyučovania fyziky.
utorok, 27 október 2015 04:27

Záložka do knihy spája školy

Tohtoročný 6.ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy sa niesol v znamení témy "Múdrosť ukrytá v knihách". 
utorok, 23 jún 2015 18:19

Rekord školy prekonaný

Dňa 18.6.2015 sme cestou školského rozhlasu odštartovali už 8.ročník Detského čitateľského maratónu " Čítajme si ....2015 ".

utorok, 16 jún 2015 15:32

"Čítajme si 2015 "

Naša školská knižnica sa aj v tomto roku zapojí do celoslovenského projektu pod názvom "Čítajme si 2015 ".

piatok, 15 máj 2015 19:02

Ôsmaci v ŠvP

Uplynulý týždeň prežilo 43 žiakov ôsmeho ročníka našej školy v Tatranskej Lomnici. Škola v prírode im umožnila nielen spoznávať naše veľhory, ale aj zažiť niekoľko vyučovacích dní inde a inak ako medzi múrmi našej školy.

utorok, 31 marec 2015 20:44

Poďme spolu do rozprávky

Tohtoročné spoločné motto Týždňa slovenských knižníc (23.3. - 28.3. 2015) bolo: " Knižnice pre všetkých".

pondelok, 30 marec 2015 18:09

Prváci v školskej knižnici

V rámci Mesiaca knihy zavítali naši prváci spolu so svojimi triednymi učiteľkami do školskej knižnice.

streda, 17 december 2014 17:27

Olympiáda v AJ a NJ

Každoročne vyučujúce cudzích jazykov zapájajú žiakov našej školy do Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku.

nedeľa, 14 december 2014 12:24

Vianoce s rozprávkou

Rok sa s rokom stretol a najkrajšie sviatky už klopú na dvere. Naša školská knižnica v tomto predvianočnom období pripravila pre žiakov ŠKD podujatie pod názvom "Vianoce s rozprávkou".

pondelok, 17 november 2014 18:27

Prvá svetová vojna - Karpatský front

Kým deviataci 6.novembra riešili KOMPARO - úlohy zo slovenského jazyka a z matematiky, žiaci 8.b a 8.c triedy navštívili v priestoroch humenského kaštieľa výstavu venovanú stému výročiu od začiatku 1.svetovej vojny pod názvom Karpatský front. 

Strana 4 z 7