Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Božena Selecká

Mgr. Božena Selecká

Olympiáda sa uskutočnila 25.10.2016. Zúčastnilo sa jej spolu 23 žiakov, zástupcov jednotlivých tried 8. – 9. ročníka.
utorok, 25 október 2016 01:13

S knihou do ríše rozprávok

Dnešný Medzinárodný deň školských knižníc nás zaviedol do ríše rozprávok a rozprávkových bytostí. Opäť sme sa stretli s rozprávkovými postavičkami, na ktoré pomaly zabúdame.
Cestou školského rozhlasu bol v našej škole odštartovaný už 9.ročník najpočetnejšieho Detského čitateľského maratónu.
streda, 30 marec 2016 20:26

Opice z našej police

Žiaci 1.a triedy v rámci mimočítankového čítania spolu s triednou pani učiteľkou Mgr. Janou Lukáčovou siahli po knihe obľúbenej spisovateľky pre deti Kristy Bendovej - Opice z našej police.
streda, 30 marec 2016 19:51

Marec - mesiac knihy

Mesiac marec mnohí považujeme za najkrajší mesiac v roku. Prichádza jar, celá príroda sa prebúdza k životu. Od roku 1955 však tento mesiac spájame aj s knihami.
nedeľa, 06 marec 2016 21:05

O psíčkovi a mačičke

Oddelenie ŠKD, ktorého vedúcou je pani vychovávateľka Jarka Cirbusová, sa zúčastnilo v rámci Mesiaca knihy besedy o knihe Josefa Čapka - Rozprávky O psíčkovi a mačičke. 
nedeľa, 06 marec 2016 20:29

Prváci v školskej knižnici

Povedal raz múdry dedko : "Kto má rozum, ten má všetko. Kniha je tvoj kamarát, vždy ju chráň a maj ju rád." To sú slová piesne, ktorú si na záver akcie prváci so svojimi učiteľmi zaspievali, ale poďme pekne po poriadku.
pondelok, 21 december 2015 23:54

Školské kolo olympiády v cudzom jazyku

Každoročne v decembri organizujeme školské kolo olympiády v anglickom a v nemeckom jazyku. Súťaží sa v troch kategóriách. Kategória 1 A – žiaci 5. – 7. ročníka, kategória 1 B – žiaci 8. – 9. ročníka a kategória 1 C – anglofónni a germanofónni žiaci.
streda, 09 december 2015 20:35

Mikuláš v škole

Po oblohe tíško letí, hľadá okná dobrých detí. Najlepšie zo všetkých vie, kto bol dobrý a kto nie. Do čižmičiek dary vkladá, aby splnil tajné priania. Najradšej má dobré deti,ktorým šťastie v očkách svieti.

piatok, 04 december 2015 00:53

Hrou proti AIDS

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS žiaci 9. a - b - c triedy navštívili pod vedením svojich triednych učiteľov  RÚVZ v Humennom.

Strana 3 z 7