Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Božena Selecká

Mgr. Božena Selecká

Naša škola sa aj tohto roku zapojila do česko-slovenského projektu "Záložka do knihy spája školy."

streda, 25 jún 2014 18:52

Čítam - čítaš - čítame

Prichádzame s vyhodnotením čitateľskej súťaže Čítam - čítaš - čítame, ktorú organizovala naša školská knižnica.

nedeľa, 08 jún 2014 20:15

Koncoročný školský výlet

Páčia sa vám kone? Chcete si na nich zajazdiť a dozvedieť sa o nich niečo viac? Odporúčame vám navštíviť, tak ako to urobila aj 7.b, RAJD v Kamienke.

streda, 04 jún 2014 22:16

Festival tanca v Michalovciach

Koncom mája sa žiaci tanečného krúžku pod vedením pani Mgr. Renáty Vatahovej a Mgr. Boženy Seleckej zúčastnili Festivalu tanca v Michalovciach. 

streda, 04 jún 2014 20:39

Na návšteve v archíve

Naša trieda 7.b, spolu s triednou učiteľkou, sa vybrala na exkurziu do humenského archívu.

nedeľa, 13 apríl 2014 20:35

Jazykový kvet 2014

V Prešove sa 11. apríla 2014 uskutočnilo krajské finále súťaže Jazykový kvet - Language Flower 2014. Je to súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy v cudzom jazyku  a v dráme. Naša škola aj v tomto roku opäť žala úspechy. Získali sme veľmi pekné umiestnenia. 

nedeľa, 13 apríl 2014 20:19

Hlavolamy, čo zvládneme hravo sami

   V marci - Mesiaci knihy - školská knižnica pripravila pre žiakov ŠKD podujatie pod názvom Hlavolamy, čo zvládneme hravo sami. 

nedeľa, 16 marec 2014 19:21

Čítam - čítaš - čítame

Školská knižnica pri ZŠ, Dargovských hrdinov 19 v Humennom vyhlasuje aj tohto roku veľkú čitateľskú súťaž Čítam - čítaš - čítame.

pondelok, 10 február 2014 00:00

Prvýkrát v školskej knižnici

V mesiaci januári naši prváci z 1.a - b - c - d triedy, spolu so svojimi triednymi učiteľkami, po prvýkrát navštívili školskú knižnicu.

utorok, 17 december 2013 22:45

Z rozprávky do rozprávky

V mesiaci november a december sme spolu so žiakmi z krúžku Mladý knihovník, ktorý pracuje pri školskej knižnici, navštívili všetkých šesť oddelení ŠKD. Čo bolo dôvodom našej návštevy?

Strana 5 z 7