Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 25 jún 2014 18:52

Čítam - čítaš - čítame

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)

Prichádzame s vyhodnotením čitateľskej súťaže Čítam - čítaš - čítame, ktorú organizovala naša školská knižnica.

Jej 3. ročník sme vyhlásili v marci, Mesiaci knihy. Súťaž trvala tri mesiace. Bola zameraná na podporu čítania. Jej hlavným cieľom bolo získať návyk pravidelne čítať a rozvíjať vzťah ku knihe. Z I.stupňa sa do súťaže zapojilo 108 žiakov, ktorí spolu prečítali 265 kníh. Potvrdila sa hypotéza, že mladší žiaci čítajú viac. S pribúdajúcim vekom záujem o čítanie klesá. Svedčia o tom aj výsledky žiakov z II.stupňa. Tu sa do súťaže zapojilo len 30 žiakov a tí spolu prečítali 55 kníh. Za každú prečítanú knihu získali 1 bod. Umiestnenie žiakov - I.stupeň:

1. miesto obhájila minuloročná víťazka Timea Lisakovská z 2.a s počtom bodov 10 .

2. miesto Martina Petrovčinová, 2.a, 8 bodov.

3. miesto Šimon Stanko, 3.b, 7 bodov. Mimoriadnu cenu získala Sofia Babjaková z 1.c, ktorá ako najmladšia účastníčka prečítala šesť kníh.

Na II.stupni medzi najaktívnejších čitateľov patril Patrik Hocko zo 6.c triedy s počtom bodov päť. Novinkou tohtoročnej súťaže bolo, že sme ocenili aj triedy s najväčším počtom zapojených čitateľov a prečítaných kníh. Tu je prvá desiatka :

10.miesto patrí 1.d triede, ktorá prečítala 11 kníh,

9.miesto 3.a - 12 kníh, 8.miesto 1.a - 16 kníh, 7.miesto 5.d - 18 kníh, 6.miesto 2.b - 21 kníh, 5.miesto 4.b - 24 kníh, 4.miesto 2.a - 28 kníh.

Ocenené kolektívy tried : Na 3.mieste s počtom 37 vypožičaných kníh sa umiestnili žiaci 3.c triedy.

Na 2.mieste s počtom 47 kníh - žiaci 1.c triedy.  Víťazným kolektívom sa stali žiaci 3. b triedy s počtom 63 prečítaných kníh.

Všetkým srdečne blahoželáme. Veríme, že čas strávený pri knihe nebol strateným časom. Keď nemáte čas čítať knihy počas školského roka, žiaci, využite na čítanie aj voľné chvíle počas prázdnin. Naša školská knižnica tu bude pre vás opäť od septembra.

Prečítané 2037 krát