Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

PaedDr. Ingrid Závodská

PaedDr. Ingrid Závodská

štvrtok, 28 marec 2024 10:43

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín - súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy patrí už k tradícií viažúciach sa k mesiacu marec.

nedeľa, 07 január 2024 18:07

Vianočná besiedka druhákov

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok zaželali druháci z 2.A a 2. C v závere svojej vianočnej besiedky rodičom a učiteľom, ktorú nazvali " Čas radosti a veselosti". Svoje umenie predviedli 12. decembra 2023.
piatok, 17 november 2023 08:53

Druháci na exkurzii u hasičov

Povolanie hasič patrí k jedným z najzaujímavejších a veľmi obľúbených. V rámci vyučovania prvouky sa žiaci druhého ročníka 8. novembra zúčastnili exkurzie v hasičskej stanici v Humennom.

štvrtok, 08 jún 2023 14:29

Prváci na výlete

Školské výlety patria vždy k tým najobľúbenejším aktivitám na konci školského roka. Prváci si užili výlet v rekreačnom stredisku Alpinka pri Košiciach dňa 2. júna 2023.

utorok, 18 apríl 2023 17:16

Hviezdoslavov Kubín

Mesiac marec sa niesol v znamení literatúry, ale aj  umeleckého prednesu poézie a prózy. Na počesť jedného z najznámejších autorov lyriky, epiky i drámy Pavla Országha Hviezdoslava sa recitátori stretli na súťaži Hviezdoslavov Kubín.

pondelok, 20 jún 2022 17:34

Ročníkové práce 4. A

V dňoch 7. a 8. júna 2022 sa v priestoroch 4. A triedy uskutočnili obhajoby záverečných ročníkových prác žiakov na tému " ČO NÁS BAVÍ?"  

pondelok, 20 jún 2022 17:07

O prírode v prírode - učenie vonku

V tieto teplé letné dni využívame na učenie pokiaľ  čo najviac času exteriérové  prostredie školy. Vynovené školské ihrisko poskytlo priestor štvrtákom zo 4.A na prezentáciu projektov z Prírodovedy na tému - Prírodné spoločenstvá.

pondelok, 20 jún 2022 16:44

LAND ART - umenie v prírode

LAND ART - umenie v prírode, alebo príroda v hlavnej úlohe kreácií v krajine - takto by sa dala nazvať téma vyučovania výtvarnej výchovy štvrtákov. Využili na to blízke prírodné prostredie školy.

pondelok, 20 jún 2022 16:05

Enviromentálne aktivity 4.A

Ochrana životného prostredia je stále aktuálnou témou, preto sa jej štvrtáci zo 4. A nevenovali len na Deň Zeme, ale priebežne počas celého školského roka rôznymi envirimentálnymi aktivitami.

V dňoch od 23. 5. - do 27.5. 2022 sa žiaci 4.A, B, C, D spolu so svojimi triednymi učiteľmi, p. vychovávateľkou a p. zdravotníčkou zúčastnili školy v prírode  v Tatranskej Lomnici. 

Strana 1 z 7