Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 18 apríl 2023 17:16

Hviezdoslavov Kubín

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Mesiac marec sa niesol v znamení literatúry, ale aj  umeleckého prednesu poézie a prózy. Na počesť jedného z najznámejších autorov lyriky, epiky i drámy Pavla Országha Hviezdoslava sa recitátori stretli na súťaži Hviezdoslavov Kubín.

Žiaci súťažili v troch kategóriach v umeleckom prednese poézie a prózy. Porota si vypočula 31 prednesov na školskom kole v podaní žiakov 1. - 8. ročníka. O umiestnení žiakov v jednotlivých kategóriách rozhodla porota takto:

                  POÉZIA                                                                                              PRÓZA

I. kategória  (2. - 4. ročník)    

1. miesto     Tatiana Šandrejová          4.D                                  1. miesto      Sebastián Makara                           2.A

2. miesto     Jozef Karško                    4.B                                  2. miesto      Mária Alexandra Krźyzanowska      4.D

                    Eva Vojtková                     2.A                                  3. miesto      Lucia Blahová                                 3.A             

3. miesto    Kristína  Krźyzanowska    2.D                                  ČU                 Radka Pažurová                             2.C           

ČU              Miroslav Kima                   3.C 

 

II. kategória   (5. - 6.ročník)

1. miesto     Lucia Halická                    5.A                                 1. miesto        Hana Macková                                  5.A         

2. miesto     Katarína Procházková      6.B                                 2. miesto        Nela  Čornaničová                            6.B

                                                                                                                            Laura Uhrinová                                 5.A

3. miesto     Michael Adam Demčák    5.A                                 3. miesto         Adam Jasik                                       5.A

ČU               Daniela  Macková            6.C                                 ČU                   Nela Adámeková                               6.B   

                                                                                                                            Matej Kalanin                                    5.A

III. kategória   (7. - 9.ročník)

1. miesto      Jana Dolná                      7.A                                1. miesto         Slavomíra Hirková                             8.B

Na okresnom kole nás úspešne reprezentovali Tatiana Šandrejová 2. miesto, Sebastián Makara  2. miesto, Lucia Halická  3. miesto, Slavomíra Hirková  3. miesto. Týchto recitátorov pripravovali p.uč. Čepová, Závodská, Krišková, Janíková.  Srdečne blahoželáme k úspešnému umiestneniu!

    

                    

Prečítané 278 krát