Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Adriana Bodová

Mgr. Adriana Bodová

štvrtok, 24 marec 2022 11:58

Deň učiteľov 2022

28. marca si na Slovensku pripomíname narodenie pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa Jana Amosa Komenského sviatkom - Dňom učiteľov. Poslanie učiteľa v sebe zahŕňa zanietenosť a ochotu odovzdávať poznanie o tomto svete, nie len pre samotné poznanie, ale hlavne pre možnosť urobiť ho lepším a krajším.

nedeľa, 28 január 2018 11:35

Súťaž hliadok mladých zdravotníkov

15.5.2008 - Slovenský červený kríž usporiadal súťaž „Hliadka mladých zdravotníkov“ Žiaci 4. C triedy pod vedením Mgr. Adriany Bodovej reprezentovali našu školu na územnom kole súťaže HLIADOK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKOV 1. stupňa ZŠ.

nedeľa, 28 január 2018 08:01

Súťaž hliadok mladých zdravotníkov 2009

Dňa 14.5.2009 sa uskutočnilo pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca územné kolo súťaže Hliadok mladých zdravotníkov základných škôl okresov Humenné, Snina, Medzilaborce. Do súťaže sa zapojilo celkom 16 hliadok mladých zdravotníkov.

štvrtok, 11 január 2018 20:59

Zber papiera - apríl 2008

V mesiaci apríli sa žiaci našej školy zapojili do zberu papiera. S radosťou konštatujeme, že boli veľmi aktívni, nazbieralo sa veľa starého papiera a to 14 231 kg. Za to treba poďakovať všetkým , ktorí sa do zberu zapojili ,a to nielen žiakom, ale aj ich rodičom . Veríme , že všetkých žiakov motivovala túžba po ochrane prírody, prejavila aj ich láska k prírode a environmentálne cítenie.

utorok, 09 január 2018 00:28

Beseda s príslušníkom polície

Polícia v našej spoločnosti plní funkciu ochrany ľudí, majetku a bráni šíreniu násilia, kriminality a rôznym nebezpečným vplyvom na človeka.