Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 11 január 2018 20:59

Zber papiera - apríl 2008

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V mesiaci apríli sa žiaci našej školy zapojili do zberu papiera. S radosťou konštatujeme, že boli veľmi aktívni, nazbieralo sa veľa starého papiera a to 14 231 kg. Za to treba poďakovať všetkým , ktorí sa do zberu zapojili ,a to nielen žiakom, ale aj ich rodičom . Veríme , že všetkých žiakov motivovala túžba po ochrane prírody, prejavila aj ich láska k prírode a environmentálne cítenie.

Z tried 1.stupňa sa na 1. mieste umiestnila 1.B nazbierali 1485,5 kg
2. miesto získali žiaci 2. B s množstvom 1361,5 kg
3. miesto patrí žiakom 4.C nazbierali 987 kg

Z tried 2.stupňa sa na 1. mieste umiestnila 6.C s množstvom 1045 kg
2. mieste žiaci 5. B nazbierali 1007 kg
3.miesto patrí žiakom 6.A triedy s množstvom 942 kg

Všetkým víťazným triedam blahoželáme. V mene našich lesov vám ďakujeme. Získané finančné prostriedky budú použité do triednych fondov a na doplnenie materiálno - technickej vybavenosti školy.

Na záver všetkým ešte raz pekne ďakujeme. Buďte aj naďalej aktívni ,tvoriví a iniciatívni ako doposiaľ.

Prečítané 776 krát
Viac z tejto kategórie: « Deň matiek Deň Zeme 2008 »