Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 11 január 2018 21:03

Deň Zeme 2008

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Deň Zeme si pripomíname aj preto, aby sme si uvedomili svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované. Zároveň, aby sme si čoraz hlbšie uvedomovali, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká.

    22. apríla si ľudia na celom svete pripomínajú výročie svojej Zeme. Tá je v nebezpečenstve a preto by sme si mali všetci uvedomiť povinnosť na záchranu belasej planéty. Ochrana prírody zušľachťuje nielen tvár Zeme, ale aj človeka. Preto si aj žiaci našej školy pripomenuli význam našej planéty dňa 22. apríla aktivitami, zameranými na ochranu životného prostredia. Od celkom najmenších prvákov až po najstarších deviatakov pracovali na rôznych aktivitách – výtvarných, literárnych, takisto testovali svoje vedomosti pri rôznych súťažiach a nasávali nové poznatky o Zemi.
    Témou Dňa Zeme bola ,,Voda súčasť prírody- Bez vody nie je život“. Deň sme začali prednáškou o vodnom Eko systéme a jeho ochrane. Aj činnosti po ročníkoch boli zamerané na ochranu vody a zamedzeniu jej znečisťovania . Žiaci pracovali v skupinách pod vedením triednych učiteľov. Vytvárali strom života , plagáty , eko – kocky , nástenné noviny , zapojili sa do zberu papiera.
    V práci sa im veľmi darilo. Nech je každý deň pre ľudstvo Dňom Zeme!

Prečítané 1144 krát