Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Jarmila Cirbusová

Jarmila Cirbusová

pondelok, 20 máj 2024 20:53

Majáles v ŠKD

V piatok popoludní vládol v škole čulý ruch. Deti z ŠKD sa schádzali a chystali na Majáles.

sobota, 27 apríl 2024 18:43

Divadelné predstavenie v ŠKD

Utorkové popoludnie si deti ŠKD spríjemnili kultúrnym zážitkom. Zúčastnili sa v CVČ divadelného predstavenia Psíčkovo.

S príchodom vianočných sviatkov- sviatkov pokoja,lásky,radosti a rodiny sme pre deti nášho ŠKD zorganizovali rozprávkovo-zábavné odpoludnie.

streda, 08 november 2023 07:48

Október - mesiac úcty k starším

Október- symbol jesene, je mesiacom,keď príroda naberá na svojej kráse rozmanitosťou farieb. Je ako dôchodkový vek - jeseň života, životné obdobie, ktoré so sebou prináša dozrievanie múdrosti, skúsenosti, ale aj radosti a bolesti.

pondelok, 09 október 2023 14:17

ŠKD - výstavka jesenných plodov

Jeseň je  ročným obdobím, kedy zbierame poslednú úrodu z našich záhrad, lúk a lesov.

štvrtok, 15 jún 2023 06:00

Lesná pedagogika v ŠKD

V pondelok 12. júna 2023 medzi deti I. oddelenia ŠKD zavítala Ing. Monika Mikulášková z LESY SR, š.p., Vranov nad Topľou.

V deň sviatku MDD medzi deti na školské ihrisko zavítali so zvukom húkačiek príslušníci OO PZ v Humennom.

utorok, 03 január 2023 19:39

Vianočné symboly

Vianoce sú sviatky pokoja, lásky a rodiny. S nádychom blížiacich sa vianočných sviatkov pripravila p. učiteľka Janíková so žiakmi 7. A triedy pre deti ŠKD zaujímavé adventné popoludnie.

nedeľa, 27 november 2022 18:57

OKTÓBER - mesiac zdravých zubov

Okrem iných prívlastkov patrí októbru i tento: "O zuby by sme sa mali starať od malička". Preto v ŠKD pravidelne v tomto období organizujeme besedu "Zdravé zúbky - pekný úsmev".

štvrtok, 10 november 2022 17:13

Mesiac úcty k starším

Október je mesiacom plných farieb a jesennej krásy, ale aj mesiacom úcty k starším, kedy naši seniroi prežívajú jeseň svojho života. Seniori sú písmom múdrosti, skúsenosti a rozprávania príbehov.

Strana 1 z 4