Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Peter Fedorišin

Mgr. Peter Fedorišin

štvrtok, 18 apríl 2024 07:11

SchoolQuiz Humenné #2

Druhé kolo školskej súťaže vo vedomostnom kvíze SchoolQuiz Humenné je za nami. Prinášame prehľad tém, otázok a výsledkov.

sobota, 02 marec 2024 16:37

SchoolQuiz Humenné #1

Na začiatku boli vedomostné súťaže v televízii, neskôr sa preniesli medzi ľudí v podobe dnes tak populárnych PubQuizov. Jeden z PubQuizov pravidelne navštevuje aj nemenovaný tím v Humennom. A dvaja nemenovaní členovia tímu sa rozhodli atmosféru, zábavu a samotnú výzvu v podobe prehliadky dosiahnutých vedomostí preniesť aj medzi žiakov základných škôl.

utorok, 25 október 2022 07:17

Lesná pedagogika 2022

V tomto školskom roku sme znovu nadviazali spoluprácu so štátnou organizáciou LESY SR a po pandemických rokoch opäť využili možnosť zorganizovania aktivity "LESNÁ PEDAGOGIKA".

streda, 30 september 2020 15:37

Úžasný úspech našich dievčat vo florbale

Pred 9 mesiacmi - v decembri 2019 - sa rozohrala dievčenská časť celoslovenskej súťaže Floorball SK Liga. Bezchybne ju zvládli dievčatá našej školy, keď vyhrali okresné kolo a postúpili na kraj. Čo nasledovalo v nasledujúcich mesiacoch už vieme. Našťastie organizátor súťaž nezrušil, ale preložil na čas, kedy už bolo možné organizovať športové školské súťaže.

pondelok, 17 február 2020 12:55

Detský Florbal Cup 2019

Ešte na sklonku minulého školského roka sa na našej škole uskutočnil zaujímavý športový deň. Zišlo sa k nám sedem základných škôl okresu Humenné aby si zmerali svoje majstrovstvo vo florbale. Myšlienka zorganizovať florbalový turnaj sa zapáčila aj Mestu Humenné, ktoré nám na túto akciu pridelilo dotáciu. Spoločne ju financovala aj naša škola.

pondelok, 17 február 2020 12:43

Drotárstvo na hodinách Techniky

Ľudové remeslá boli neodmysliteľnou súčasťou stredovekého života miest a dedín. Remeselníci boli ponímaní ako slobodní občania a tak sa k nim aj pristupovalo. Pod zručnými rukami remeselníkov vzniklo mnoho užitočných a zmysluplných výtvorov. Dnes si remeslá pripomíname na jarmokoch, či rôznych remeselníckych dňoch.

piatok, 24 január 2020 18:00

Hobitovo - Overovanie metodiky IT Akadémie

Metodika je určená pre žiakov 9. ročníka základných škôl. Prostredníctvom metodiky žiaci vyhľadávajú informácie o Novom Zélande na internete, triedia množstvo informácií a vyberajú tie najpodstatnejšie pre to, aby informovali svojich spolužiakov.

Opäť jedna "európska" metodika pre 7. ročník - zaoberajúca sa jazykmi používanými v Európe. Metodika je súčasť témy o obyvateľstve a sídlach Európy. 

Ďalšia z metodík predmetu Geografia je "Euro v Európskej únii". Metodika je určená pre žiakov 7.ročníka základných škôl. Podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu majú žiaci vysvetliť význam Európskej únie (ďalej len EÚ) na konkrétnych príkladoch.

streda, 15 január 2020 07:39

Činnosť vody - život rieky - 3D model

Život rieky ako model? Táto úloha bola a stále ešte je jednou z aktivít projektu Adoptuj rieku v rámci program Erasmus+. S tvorbou trojrozmerného funkčného modelu sme začali v mesiaci október 2019.

Strana 1 z 5