Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Posledný pracovný deň na portugalskej partnerskej škole bol pre žiakov veľmi zaujímavý, lebo jeho náplňou boli kreatívne dielne. Úlohou detí bolo obkresliť list stromu, ktorý sa vyskytuje v blízkosti pozorovanej rieky.
Štvrtý deň našej mobility sa odohrával v areále školy. Žiaci prezentovali svoje krajiny. Nasledoval kvíz s otázkami o jednotlivých krajinách. Úlohou ostatných partnerov bolo pozorne sledovať prezentáciu a nájsť v nich odpovede na tieto otázky.
V dopoludňajších hodinách sme sa presunuli k rieke Minho, ktorá tvorí prirodzenú hranicu so Španielskom.
Druhý pracovný deň sme museli mať upravený program, pretože počasie nám nedoprialo objavovať krásy starého mesta Porto.
Prvý deň krátkodobej výmeny žiakov v portugalskom mestečku Paredes, ktoré sa nachádza 30km od prístavného mesta Porto, žiaci strávili maľovaním plagátu s logom nášho projektu.
Život rieky ako model? Táto úloha bola a stále ešte je jednou z aktivít projektu Adoptuj rieku v rámci program Erasmus+. S tvorbou trojrozmerného funkčného modelu sme začali v mesiaci október 2019.
nedeľa, 03 november 2019 19:20

Exkurzia Ďurkovec - NP Poloniny

Napísal
V rámci predmetu Geografia sme realizovali turistickú exkurziu pre žiakov 9. ročníka v našom najbližšom národnom parku NP Poloniny. Exkurzia zasahuje do učiva témami povrch Slovenska, podnebie, rastlinstvo a živočíšstvo, chránené územia Slovenska.
Posledný septembrový deň nám počasie prialo a tak sme ho využili naozaj projektovo produktívne.
Projekt Poďme sa pozrieť na rieky a rybníky, chrániť sladkovodné vodné ekosystémy... zlepšiť naše postoje a správanie sa voči životnému prostrediu.. pokročil do tretieho, záverečného roku riešenia, čo znamená pre nás nielen finalizáciu spoločných výstupov ale aj ich následnú implementáciu a zaradenie do vyučovacieho procesu.
utorok, 21 máj 2019 19:17

Voda modeluje zemský povrch

Napísal
Ako modeluje povrch Zeme voda sme si vyskúšali na dvoch experimentoch v 5.ročníku. Voda je veľmi silný reliéfotvorný faktor a podliehajú jej v geologickom chápaní času aj tie najodolnejšie horniny.
utorok, 16 apríl 2019 20:33

Erasmus+ TNM Bulharsko #5

Napísala
Bistritsa je rieka v juhozápadnom Bulharsku, ľavý prítok rieky Struma. Jej dĺžka je 41 km. Rieka pramení do výšky 2546 m nm, 300m juhovýchodne od vrchu Goliam Mechi (2617 m) v juhozápadnej Rile. Po prijatí ľavostranných prítokov z už rozšírenej rezervácie tečie rieka na západ do hlbokého a strmého údolia.
piatok, 12 apríl 2019 06:11

Erasmus+ TNM Bulharsko #4

Napísala
Sandanski je mesto v juhozápadnom Bulharsku. Nachádza sa v ramene povodia Petrich-Sandanski, uprostred západných svahov hory Pirin. Mesto je 155 km od Sofie a 126 km od Egejského mora. Pôvodná obec bola založená okolo horúcich minerálnych prameňov počas 2. tisícročia pred naším letopočtom. Miesto bolo rodiskom slávneho gladiátora Spartacus.
streda, 10 apríl 2019 21:12

Erasmus+ TNM Bulharsko #3

Napísala
Dnešný deň sa niesol v znamení spoznávania bulharskej kultúry. Navštívili sme Dobarsko - obec v juhozápadnom Bulharsku, časť obce Razlog. Nachádza sa v nadmorskej výške 1.070 mnm na južných svahoch Rily s najzápadnejšími pohoriami Rhodope na východe a Pirin na juhu v blízkosti údolia rieky Mesta. Dobarsko je vzdialené 80…
utorok, 09 apríl 2019 21:08

Erasmus+ TNM Bulharsko #2

Napísala
Náplňou druhého pracovného dňa v Blagoevgrade bola návšteva prírodovedného múzea a stretnutie s pracovníkmi Národného parku Rila - pohoria nachadzajúceho sa v juhozápadnej Európe Balkánskeho poloostrova. Pre toto pohorie sú charakteristické vrcholy presahujúce 2500m n.m. a horské jazerá, ktoré mu dodávajú jedinečný veľhorský charakter.
pondelok, 08 apríl 2019 21:30

Erasmus+ TNM Bulharsko #1

Napísala
Náplňou prvého pracovného dňa v  partnerskej škole Ezikova gimnazia Academic Lyudmil Stoyanov v bulharskom meste Blagoevgrad bola návšteva čističky odpadových vôd. Tak ako v každom meste, toto zariadenie plní nevyhnutnú činnosť - čistenie odpadoých vôd pre ďalšie použitie.
V minulom školskom roku na našej škole odštartoval európsky projekt so slovenským názvom Poďme sa pozrieť na rieky a rybníky, chrániť sladkovodné vodné ekosystémy... zlepšiť naše postoje a správanie sa voči životnému prostrediu, ktorý spojil do jedného trojročného partnerstva školy 11 európskych krajín.
sobota, 02 marec 2019 16:41

Vážky

Napísala
Vážky (rad Odonata) sú veľmi starobylá skupina hmyzu (trieda Insecta). Vážky obývajú takmer všetky sladké stojaté a tečúce vody. Nenájdeme ich len na veľmi znečistených alebo mimoriadne nevhodných miestach (príliš studené, málo úživné).
Projekt Regardons les rivières et les mares, protégeons les écosystèmes aquatiques dulcicoles ... améliorons nos attitudes et nos comportements envers l'environnement! (Poďme sa pozrieť na rieky a rybníky, chrániť sladkovodné vodné ekosystémy ... zlepšiť naše postoje a správanie sa voči životnému prostrediu!) sa okrem iného zaoberá aj otázku vzniku odpadových…
sobota, 02 marec 2019 16:31

Riečny profil rieky Laborec

Napísala
Vrstevnice sú krivky na mape či v teréne, ktoré spájajú body s rovnakou nadmorskou výškou. V miestach, kde sú vrstevnice hustejšie pri sebe má terén najvyššie prevýšenie.
Voda je nevyhnutnou súčasťou našej prírody. Počas druhého dňa sme sa presvedčili o voľným okom “neviditeľnom” živote vo vode a jeho význame pre životné prostredie, zabezpečenie potravového reťazca a biologickej rovnováhy.
Strana 1 z 2