Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 15 január 2020 07:39

Činnosť vody - život rieky - 3D model

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Život rieky ako model? Táto úloha bola a stále ešte je jednou z aktivít projektu Adoptuj rieku v rámci program Erasmus+. S tvorbou trojrozmerného funkčného modelu sme začali v mesiaci október 2019.

Najčastejšie sa realizuje v rámci hodín Techniky a v popoludňajších hodinách. Na začiatku sme si stanovili, čo všetko má takýto model obsahovať, Ako vzor nám poslúžil obrázok z učebnice 5. ročníka, ktorý znázorňuje časti rieky a jej život od prameňa po ústie.

Model pozostáva z dreveného rámu a dreveného podkladu vo vnútri rámu. Do takto zhotovenej plochy sme vyrezali otvor a osadili tam plastové jazierko. Následne sme začali vytvárať model pohoria. Zvnútra je model podopretý drevenou konštrukciou a samotné tvary reliéfu /doliny, plesá, vodopády, riečne terasy/ boli modelované sadrou a stierkou. Boli vymodelované celkovo tri horské pramene, ktoré sa neskôr spájajú a vytvárajú jednu väčšiu rieku, ktorá odvádza vodu do jazierka. Kolobeh vody zabezpečuje akvaristické čerpadielko s hadičkovým systémom z jazierka späť na vrchol pohoria, kde vyteká v podobe spomínaných troch prameňov. Následne sme vykonali ešte vonkašie úpravy modelu /kamienky okolo jazera, farebnä úprava, stromčeky/, ktoré však stále pokračujú. Aj preto fotografie znázorňujú ešte nedokončený model. Model budeme dotvárať aj vysvetľovacími značkami, osvetlením a celkovou farebnou úpravou.

Samotný model znázorňuje hneď niekoľko momentov zo života rieky. Ukazuje jednotlivé časti rieky - prameň, riečna dolina, vodopád, meander, ústie/. Takistp sa nám podarilo vytvoriť model tak, aby znázorňoval rozidely medzi dolným, stredným a horným tokom rieky v rýchloti rieky. Voda ozaj najrýchlejšie tečie na začiatku a pred koncom má najmenšiu rýchlosť. Toto sme dosiahli modelovaním brehov a sklonu rieky. Výsledne teda reálne zobrazuje skutočnú rieku. Model rieky tak nebude výhradne slúžiť len potrebám projektu, ale môže byť súčasťou vyučovania či už geografie, biológie, alebo iných predmetov ako didaktická pomôcka.

Prečítané 1458 krát