Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

sobota, 02 marec 2019 16:31

Riečny profil rieky Laborec

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Vrstevnice sú krivky na mape či v teréne, ktoré spájajú body s rovnakou nadmorskou výškou. V miestach, kde sú vrstevnice hustejšie pri sebe má terén najvyššie prevýšenie.

Vrstevnice sa začínajú merať na nultom bode od najbližšieho mora či oceána. Na základe vrstevnicových máp, z ktorých sme prekresľovali a vystrihovali jednotlivé vrstevnicové vrstvy, získali sme výškové profily úseku rieky Laborec. Tieto profily sme potom prekresľovali na preglejku, jednotlivé vrstvy lepili a tak vytvorili riečny profil Laborca. Každá vrstevnicová vrstva je natretá inou farbou, aby bol viditeľný výškový rozdiel. Potom sme zakreslili nami pozorovanú rieku Laborec aj s jej prítokom. Tento riečny profil slúži ako pomôcka na hodinách geografie pre lepšiu predstavu významu spracovania vrstevnicových máp.

Prečítané 1611 krát