Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

sobota, 02 marec 2019 16:37

Model čističky odpadových vôd

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Projekt Regardons les rivières et les mares, protégeons les écosystèmes aquatiques dulcicoles ... améliorons nos attitudes et nos comportements envers l'environnement! (Poďme sa pozrieť na rieky a rybníky, chrániť sladkovodné vodné ekosystémy ... zlepšiť naše postoje a správanie sa voči životnému prostrediu!) sa okrem iného zaoberá aj otázku vzniku odpadových vôd, ich čistením, znovupoužitím v poľnohospodárstve, šetrením pitnej vody...

V našej škole sa snažíme viesť deti k šetrnému využívaniu pitnej vody – nenechať tiecť vodu v umývadlách či na toaletách, učíme ich, aby sa aj doma snažili hospodáriť s touto vzácnou tekutinou – nahradiť dlhé kúpele sprchou, zastavovať vodu pri čistení zubov, využívať dažďovú vodu na polievanie záhrad a kvetov. Na hodine biológie sme sa so žiakmi pokúsili vyrobiť jednoduché modely čističiek odpadových vôd z plastových fliaš. Ako filtre sme použili plátno a filtračný papier. Znečistenú vodu sme opakovane prelievali cez filtre a takto ju čistili. Mali sme možnosť zistiť, že proces čistenia je veľmi zdĺhavý a vyžaduje si množstvo opakovaní a voda napriek tomu nie je úplne čistá. Venovali sme sa mechanickému čisteniu vody, na čističkách odpadových vôd sa okrem tohto procesu využíva aj biologický proces čistenia, čím sa voda stáva vhodnou pre ďalšie použitie – v poľnohospodárstve na polievanie, na umývanie áut, čistenie ulíc a podobne. Pitná voda je vzácny dar, ktorý si musíme chrániť. Bez vody život na Zemi nie je možný.

Prečítané 2479 krát
Viac z tejto kategórie: « Riečny profil rieky Laborec Vážky »