Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 07 marec 2019 21:42

Certifikát kvality pre náš ďalší projekt programu Erasmus+

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V minulom školskom roku na našej škole odštartoval európsky projekt so slovenským názvom Poďme sa pozrieť na rieky a rybníky, chrániť sladkovodné vodné ekosystémy... zlepšiť naše postoje a správanie sa voči životnému prostrediu, ktorý spojil do jedného trojročného partnerstva školy 11 európskych krajín.

Projekt je zameraný na implementáciu udržateľných postupov a riešení problémov týkajúcich sa ekosystému riek. Jeho cieľom je rozvoj technických zručností a ekologického povedomia založeného na dobrovoľnej a aktívnej účasti žiakov a zároveň obyvateľov, žijúcich v povodí našej adoptovanej rieky a jej blízkom okolí.

Ekologické pozorovanie ako jedna z hlavných metód, ktoré sa využívajú na spracovanie výsledkov riešenia projektových aktivít, predstavuje dlhodobý proces pozorovania rôznych živočíšnych druhov žijúcich v adoptovanom úseku rieky a jej blízkom okolí. Tieto organizmy predstavujú indikátory kvality vody v rieke a ich zmena charakterizuje aj zmenu riečneho ekosystému. Monitoring biologickej diverzity je určený na pochopenie prirodzeného ekosystému a zmien, ktoré v ňom prebiehajú. Zber údajov prostredníctvom tohto ekologického monitorovacieho programu je dôležitým bodom odhalenia ekologických problémov a ich včasného riešenia, prípadne eliminácie zistených škodlivých vplyvov.

Naše aktivity neostali bez povšimnutia autorít a orgánov spravujúcich európske vzdelávacie projekty a v tomto týždni bol projekt ocenený certifikátom kvality eTwinning, ktorý je udeľovaný projektom, ktoré dosiahli požadovanú kvalitatívnu úroveň a zároveň spĺňajú atribúty zahraničnej spolupráce a výmeny skúseností a zručností medzi učiteľmi, ako aj medzi žiakmi, ktorí sú v projekte zapojení.

Toto ocenenie je ocenením nielen práce učiteľov, ktorí sa podieľajú na realizácii projektu, ale predovšetkým práce žiakov, ktorí majú motiváciu robiť niečo nad rámec bežných školských povinností, či už z dôvodu zvyšovania svojich osobných hodnotových rebríčkov, alebo preto, že týmito aktivitami majú snahu reprezentovať seba, našu školu a Slovensko v rámci EÚ, za čo im patrí naše poďakovanie.

Prečítané 1357 krát
Viac z tejto kategórie: « Vážky Erasmus+ TNM Bulharsko #1 »