Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

piatok, 24 január 2020 17:47

Rozumieme si v Európe? - Overovanie metodiky IT Akadémie

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Opäť jedna "európska" metodika pre 7. ročník - zaoberajúca sa jazykmi používanými v Európe. Metodika je súčasť témy o obyvateľstve a sídlach Európy. 

Metodika začína zaujímavou aktivitou, kde učiteľ púšťa žiakom na posluch zvukové ukážky hovorených správ v rôznych jazykoch Európy, Žiaci len z počutého sa snažia zistiť o aký jazyk ide, čo je veľmi dobrá aktivita na vzbudenie záujmu na začiatku hodiny. V rámci expozičnej fázy sa žiakom vysvetlí, že jazyky Európy sa delia do jazykových rodín na základe príbuznosti jazykov. Poznáme teda jazykovú rodinu slovanskú, germánsku, románsku, ugrofínsku, baltskú, keltskú, helénsku a ostatnú. Ďalej žiakom vysvetľujeme, že existujú štáty, kde je jeden úradný jazyk a kde je úradných jazykov viac. Pomocou informácii z wikipédie žiaci zapisujú do pripravených pracovných listov úradné jazyky v jednotlivých štátoch. Z takto zistených údajov nasleduje posledná aktivita, kde žiaci vytvoria na portály mapchart.net mapový kartogram zobrazujúci dve skupiny štátov - s jedným úradným jazykom, resp. s viacerými úradnými jazykmi.

oplz loga horizont

Prečítané 797 krát