Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

piatok, 24 január 2020 17:27

EURO v Európskej únii - Overovanie metodiky IT Akadémie

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Ďalšia z metodík predmetu Geografia je "Euro v Európskej únii". Metodika je určená pre žiakov 7.ročníka základných škôl. Podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu majú žiaci vysvetliť význam Európskej únie (ďalej len EÚ) na konkrétnych príkladoch.

V prvom rade je však potrebné žiakom objasniť, čo je EÚ. Na základe toho žiaci neskôr vedia sformulovať jej význam. V tejto metodike sa venujeme vysvetleniu založenia a funkciám EÚ a rovnako tak aj eurozóne.

Metodika obsahuje niekoľko aktivít. Prvou je bádanie na internete, keď žiaci zisťujú podľa webstránok ktorému štátu patria prinesené euromince. Na základe znakov na zadnej strane zisťujeme z akých štátov sa k nám mince dostali. Okrem dominantného Slovenska nasledujú štáty Nemecko a Rakúsko. Zriedkavo sa objavili mince z Grécka a Fínska, niektoré vôbec.

Ďalšou aktivitou je zistiť z internetu, ktoré štáty EÚ sú súčasťou eurozóny /používajúce euro ako platidlo/. A takisto štáty, ktoré nie sú v EÚ, no napriek tomu Euro využívajú /napr. Čierna Hora, či San Marino/. Na základe zistených údajov tvoria na portály mapchart.net kartogram zobrazujúci oba skupiny štátov. Ide teda o aktivitu tvorby máp.

oplz loga horizont

Prečítané 594 krát