Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

sobota, 11 január 2020 22:07

Číslujeme rímskymi číslami - Overovanie metodiky IT Akadémie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Tentokrát metodika pre piatakov, ktorej overovanie prebehlo na dvoch vyučovacích jednotkách. Ako je už z názvu metodiky zrejmé, hlavnú úlohu v nej mali Rímske čísla. 

Potreba poznať rímske číslovanie je zrejmá. Je preto treba spoznať základné rímske číslice, pravidlá zápisu čísel rímskymi číslicami a postup pri prepise čísla zapísaného rímskymi číslicami na zápis indicko-arabskými číslicami.

Číslovanie rímskymi číslicami je v našom geografickom prostredí nielen prevzatým dosiaľ živým historickým dedičstvom, ale v súčasnosti aj bežne využívanou alternatívou k číslovaniu desiatkovou sústavou používanou často na rozlíšenie, napríklad v prípade potreby dvojitého číslovania. Patrí k základnému vzdelaniu.

Niektoré písmená, ktoré sú zároveň rímskymi číslicami, sú v súčastnosti používané aj na označenie kategórií a veľkostí. Niekedy sú tieto písmená miskoncepčne odvodzované od rímskych číslic, pričom pôvod ich používania je úplne iný a je potrebné to odlišovať.

Žiaci 5.C triedy sa veľmi pekne zhostili vypracovania úloh z pracovného listu tejto metodiky. Aj napriek tomu, že niektoré úlohy neboli jednoduché, zo svojich výkonov a správnych riešení mali úprimnú radosť. 

oplz loga horizont

Prečítané 691 krát