Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

sobota, 11 január 2020 22:05

Záhada predvídateľných čísel - Overovanie metodiky IT Akadémie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Metodika týkajúca sa celku Desatinné čísla, konkrétne Periodických čísel. V tejto metodike šiestaci využívajú svoje vedomosti o delení dvoch desatinných čísel, spoznávajú perodické čísla a zisťujú periódu.

Metodika didaktického problému je koncipovaná tak, aby bádateľsky viedla žiakov k objavu periodickosti a aby vstúpili do sféry nekonečna na ich úrovni. Žiaci sa stretli s otvorenými úlohami, či s úlohami, ktoré majú viac správnych riešení. 

Pracovali vo dvojiciach, s kalkulačkami a počas riešenia úloh z pracovného listu využívali aj hracie kocky a farebné hracie kartičky s číslami.

Priebeh výučby bol rozdelený do 5 častí v súlade s modelom 5E. Vyučovacia hodina začala motivačnou úlohou, pri ktorej sa žiaci stretli s naoko známou úlohou – vydeliť 2 prirodzené čísla. Metodika je postavená tak, aby žiaci na navrhovanej vyučovacej hodine objavili moment pri delení, ktorý odhaľuje periodickosť čísla. Žiaci sa aktívne zapojili do odhalenia presnosti svojich kalkulačiek. 

V závere pracovného listu mali žiaci sami písomne zhodnotiť, čo nové sa naučili na vyučovacej hodine.

oplz loga horizont

Prečítané 845 krát