Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

sobota, 11 január 2020 21:37

V tých číslach sa čosi opakuje! - Overovanie metodiky IT Akadémie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Ďalšia metodika zameraná na kritériá deliteľnosti, teraz konkrétne na delenie číslami 10, 100 v šiestom ročníku.

Deliteľnosť môže byť pre učiteľa natoľko prirodzený pojem, že nedá svojim žiakom dostatočný priestor stotožniť sa s tým, čo to znamená. Pritom operácia delenia je pre žiakov zložitý koncept, ktorý často zredukujú na algoritmus. Táto metodika chce poskytnúť priestor pre žiakov na bádanie o pojme „byť deliteľný“, čo vyústi do formulovania a vysvetlenia kritéria deliteľnosti číslami 10 a 100.

Počas vyučovacej hodiny žiaci pracovali vo dvojiciach a riešili úlohy z pracovného listu, ktorý je súčasťou metodiky. Skúmaním pravidelností pri zvyškoch formulovali definíciu deliteľnosti – číslo je deliteľné iným číslom vtedy, keď sa dá týmto číslom vydeliť bez zvyšku – a vlastnosť, že ak je jedno číslo deliteľné iným, tak sa dá napísať ako jeho násobok. Následne využitím poznatkov, ktoré objavili, formulovali a vysvetľovali pravidlá pre násobenie číslom 10 a číslom 100.

oplz loga horizont

Prečítané 679 krát