Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Ivana Čepová

Mgr. Ivana Čepová

utorok, 21 december 2021 10:57

Prváci piekli medovníky

Sviatky Vianoc sa spájajú s množstvom tradícií a jedna z nich je aj pečenie medovníkov. Patria k typickým dobrotám, ktoré zdobia naše stoly počas najkrajších sviatkov v roku. Do výroby medovníkov sa pustili aj žiaci 1.A.

streda, 15 december 2021 22:48

Zapojili sme sa do Hour of Code 2021

Žiaci našej školy sa v týchto dňoch zapojili do našej registrovanej aktivity Hour of Code (na Slovensku je registrovaných 40 škôl).

streda, 01 december 2021 20:46

Hour of Code 2021

Hodina kódu je celosvetová akcia, ktorej cieľom je rozvíjať digitálne zručnosti, logické myslenie, priblížiť žiakom programovanie a ukázať, že každý sa môže naučiť jeho základy.

pondelok, 22 november 2021 13:14

Ukončenie projektu Erasmus+ „O krok vpred"

Našej škole bol pridelený grant na realizáciu aktivít v rámci schváleného projektu Erasmus+ pod názvom O krok vpred. Realizácia projektu bola 30.10.2021 ukončená.

V rámci Európskeho týždňa mobility, v dňoch od 16. do 22. 9. 2021 sa mohli Základné školy zapojiť do súťaže v rámci výtvarnej výchovy, na tému: „Mobilita – ekologické druhy dopravy v našom meste.“

štvrtok, 28 október 2021 09:03

Víťazi Národnej súťaže eTwinning 2021

Náš projekt Zem pre nás - my pre Zem získal v Národnej súťaži v kategórii 1. stupeň krásne 2. miesto! Na projekte pracovali dve školy zo Slovenska a dve školy z Českej republiky. Tešíme sa a blahoželáme všetkým oceneným. 

štvrtok, 28 október 2021 08:34

EU Code Week: Malí programátori

V októbri sa niektoré triedy našej školy zúčastnili Európskeho týždňa programovania. Na základe zrealizovaných aktivít projektu Erasmus + Malí programátori sme pokračovali v aktivitách projektu.

nedeľa, 24 október 2021 20:44

Slovenské opálové bane a Solivar Prešov

Počas tretej krátkodobej výmeny skupín žiakov, ktorí sa podieľajú na realizácii projektu Erasmus+ Malí programátori, si účastníci našli čas aj na spoznávanie krás Prešovského kraja. Žiaci 5.A spoločne s hosťami z Trutnova z Českej republiky navštívili Slovenské opálové bane v Červenici a Solivar v Prešove.

nedeľa, 24 október 2021 20:07

Malí programátori z Trutnova v Humennom

V dňoch 4.10.- 09.10.2021 sa naša škola opäť stala hosťujúcou školou mobility projektu Erasmus+ Malí programátori. Privítali sme šesť žiakov 4. ročníka a dvoch učiteľov zo ZŠ Komenského v Trutnove, z Českej republiky. 

utorok, 12 október 2021 04:35

EU Code Week: Malí programátori

Európsky týždeň programovania je nezávislá iniciatíva, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie zábavnou a pútavou formou.

Strana 7 z 34