Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 21 február 2023 05:57

1. miesto pre druháčku Evku

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Dňa 15.02.2023 sa v ZŠ Májové námestie 1 v Prešove uskutočnil 28. ročník krajského kola súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského.

Súťaže sa zúčastnila aj Evka Vojtková, žiačka 2.A triedy ZŠ Dargovských hrdinov 19 v Humennom, ktorá získala krásne 1. miesto. Sprevádzala ju Mgr. Ivana Čepová, ktorá žiačku pripravovala a veľkou podporou pre Evku bola aj prítomnosť jej mamky. Organizátormi krajského kola Šalianskeho Maťka boli ABC – Centrum voľného času, Dom Matice slovenskej v Košiciach, RÚŠS v Prešove.

Súťaž začala otvorením, spojeným s pekným programom. Súťažilo sa v oddelených miestnostiach, rozdelených na jednotlivé kategórie: I. kategória: žiaci 2.-3. ročníka ZŠ, II. kategória: žiaci 4.-5. ročníka ZŠ a III. kategória: žiaci 6.-7. ročníka ZŠ. I. kategórie, v ktorej recitovala Evka, sa zúčastnilo 12 žiakov. Ešte pred samotnými prednesmi povestí sa im prihovorila členka poroty PaedDr. Eva Kollárová. Okrem iného zdôraznila to, aby sa každý recitátor nesnažil za každú cenu vyhrať, ale potešiť svojím prejavom divákov. A pomohlo - ak niekto z nich na začiatku pociťoval trému, po jej príhovore sa určite stratila.

Pred odovzdávaním diplomov si členovia poroty pripravili rozbor prednesov, v ktorých poskytli súťažiacim cenné rady, ako ešte vylepšiť svoj umelecký prejav. Vyjadrili však presvedčenie, že krajské kolo prinieslo nielen rozmanitosť vo výbere povestí, ale i výbornú úroveň prednesov. Všetkým členom poroty patrí veľká vďaka. Ocenení recitátori získali diplomy a pekné knihy o slovenských povestiach. Slávnostného vyhodnotenia sa zúčastnil aj PhDr. Ladislav Matisko, čestný predseda Matice slovenskej Prešovského kraja, ktorý odovzdal pani učiteľke Čepovej za výbornú prípravu žiačky knihu s venovaním.

Žiačka Evka Vojtková bude Prešovský kraj reprezentovať na celonárodnom kole súťaže, ktoré sa uskutoční v Šali. Prajeme jej veľa úspechov a dúfame, že svojím prednesom poteší divákov aj odbornú porotu v Šali.

Prečítané 394 krát