Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 18 november 2019 19:35

Deliteľnosť deviatimi a tromi I, II - Overovanie metodiky IT Akadémie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Aj tentokrát metodika patriaca k overovaniu kritérií deliteľnosti, konkrétne deliteľnosť číslami 3 a 9. Overovanie prebehlo na dvoch vyučovacích hodinách, prvá venovaná deliteľnosti číslom 3 a druhá číslom 9.

Kritériá deliteľnosti deviatimi a tromi sú bez vysvetlenia pre mnohých žiakov neprirodzené. Ich postupné objavovanie by malo viesť žiakov k jeho porozumeniu a akceptovaniu. Objavovanie týchto kritérií tiež implicitne žiakom zdôrazňuje, že ide o vlastnosť čísel (tvrdenie), nie dohodu matematikov (definíciu). To, že kritérium deliteľnosti je definícia, si často myslia aj žiaci stredných škôl.

Žiakmi osvojované vedomosti a zručnosti, ktorým sa venujeme v tejto metodike, je okrem rozhodovania o čísle, či je deliteľné tromi bez delenia (na základe ciferného súčtu čísla) aj to, či žiak vie doplniť číslicu do čísla tak, aby vzniknuté číslo bolo deliteľné tromi. Či žiak rozumie, že ak z čísla vytvoríme nové číslo tak, že zmeníme polohu jednotlivých číslic, tak zvyšok po delení tromi bude rovnaký a taktiež či dospeje k poznatku a vie využiť to, že ak číslo je deliteľné deviatimi, tak je deliteľné aj tromi. 

Niektoré úlohy boli pre žiakov bezproblémové, ale našli sa aj také typy úloh, ktoré si vyžadovali zvýšenú koncentráciu pozornosti a sústredenosti. Napokon ciele metodiky boli splnené a spoločne sme so žiakmi diskutovali o zistených poznatkoch. Veríme, že tieto nové zistenia žiakov obohatili a prispeli k lepšiemu chápaniu deliteľnosti číslami 3 a 9. 

oplz loga horizont

Prečítané 663 krát