Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 11 november 2019 21:03

Farebná deliteľnosť I, II - Overovanie metodiky IT Akadémie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Aj v tomto školskom roku pokračujeme v overovaní metodík na hodinách matematiky v šiestom ročníku. Prvou metodikou, ktorú sme overovali je Farebná deliteľnosť I, II, zameraná na deliteľnosť prirodzených čísel číslom 2, 3, 4, 5, 6 , párne a nepárne prirodzené čísla.

Cieľom metodiky je prehĺbiť poznatky o párnych a nepárnych prirodzených číslach, poznať kritéria deliteľnosti číslom 2, 3, 4, 5, 6 a rozvíjať rovinnú predstavivosť a jemnú motoriku žiakov, v neposlednom rade rozvíjať kombinatorické myslenie žiakov. Pred overovaním metodiky by mali žiaci poznať a mať osvojené pojmy párne a nepárne prirodzené číslo. 

Navrhovaná učebná jednotka prepája niekoľko oblastí matematiky, a to deliteľnosť, fraktály a kombinatoriku. V rámci deliteľnosti je metodika zameraná na upevnenie pojmov párne a nepárne prirodzené číslo a na kritéria deliteľnosti. Vzniknuté fraktály slúžia ako motivačný, zaujímavý a prekvapujúci prvok, no a použitý „sčítací trojuholník“ je trojuholníkom Pascalovým. Preto niektoré úlohy sú propedeutickými úlohami k pojmu Pascalov trojuholník.

Pri overovaní sme využili riadené bádanie a individuálnu formu práce na hodinách. 

Hoci vypracovanie úloh z pracovných listov týchto dvoch metodík nám zabralo tri vyučovacie hodiny matematiky, možeme povedať, že žiaci tieto hodiny brali ako spestrenie matematiky, pričom sa prejavili aj tí menej matematicky zdatní. 

oplz loga horizont

Prečítané 902 krát