Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 11 november 2019 20:14

IT Akadémia - Robotický krúžok IV v októbri

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Cieľom vytvorenia krúžku robotiky v tomto školskom roku, je popularizovať robotiku u žiakov záujem o programovanie, naučiť ich základom programovania a položiť základy konštrucie robotov s využitím robotických stavebnic Lego.

Robotický krúžok navštevujú chlapci, konkrétne 1 žiak piateho ročníka a 7 žiakov šiesteho ročníka, ktorí získavajú prvotné vedomosti z oblasti programovania a stavby robotických súprav Lego, konkrétne Lego WeDo 2.0. Činnosť krúžku sa v mesiaci október zamerala na poznávanie základného programovacieho prostredia. Žiaci si vyskúšali použitie základných príkazov na pohyb, vkladanie zvuku a nastavovanie času, ako aj konštrukciu samotného robota. 

V priebehu roka sa bude krúžok zameriavať na upevňovanie získaných vedomostí a ich postupné rozširovanie tak, aby žiaci získané vedomosti mohli využiť pri konštrukcii a programovaní náročnejších robotických stavebníc LegoBoost a LegoMindstorms EV3.

oplz loga horizont

Prečítané 722 krát