Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

sobota, 22 jún 2019 21:52

Súmerný svet - Overovanie metodiky IT Akadémie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Posledná zo série Súmernosti v rovine, ktorá sa venuje identifikácii stredovej a osovej súmernosti. Medzi základné ciele metodiky môžeme zaradiť: vizuálne rozlišovať medzi súmernými a nesúmernými útvarmi, identifikovať osovo súmerné útvary a stredovo súmerné útvary a na intuitívnej úrovni vysvetliť pojmy súmerný, osovo súmerný, stredovo súmerný.

Správne rozvíjanie geometrického myslenia o konkrétnom pojme má začínať vytváraním správnej vizuálnej predstavy. Toto budovanie vizuálnej predstavy vyžaduje dlhší čas ako priestor jednej vyučovacej hodiny. Táto metodika ponúka alternatívu, ako dlhodobo budovať vizuálnu predstavu osovej a stredovej súmernosti.

V úvode žiaci kreslili útvary, ktoré sú podľa nich súmerné, resp. symetrické. Ich ďalšou úlohou bolo priniesť na nasledujúcu hodinu obrázky z časopisu, z internetu, fotky, ... na ktorých sú súmerné objekty. Tie následne delili do troch základných skupín a to konkrétne na osovo súmerné útvary, stredovo a osovo súmerné útvary, stredovo súmerné útvary a iné súmernosti. Niektorí žiaci doniesli veľmi krásne príklady súmerností a spoločne sme všetky žiakmi prinesené obrázky zaradili počas hodiny do jednotlivých skupín a ako je vidieť na priložených fotkách, najväčšiu skupinu tvorili osovo súmerné útvary.

oplz loga horizont

Prečítané 756 krát